Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Bảo hiểm đường biển vai trò và tầm quan trọng

Bảo hiểm đường biển vai trò và tầm quan trọng

Bảo hiểm trong vận chuyển đường biển là một đề tài khá rộng, giới hạn bài viết này tập trung vào vai trò và tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản khi vận chuyển trên biển, một con đường nhiều rủi ro.

Từ ngàn xưa, con người đã căng buồm đi chinh phục thế giới, song song cùng những chuyến phiêu lưu, những cuộc giao thương mang nhiều cơ hội đó, là những rủi ro không hề nhỏ gồm chủ quan lẫn khách quan như: sự nỗi giận của thiên nhiên, cướp biển, cả những rủi ro về kỹ thuật,… và không ít các con tàu đã không trở về. Hậu quả là những tổn thất nghiêm trọng về người và của. Để đảm bảo khi có những rủi ro xảy ra, thì những thiệt hại đó sẽ được giảm đi thấp nhất, và những thỏa thuận bảo hiểm đã được ra đời từ đây.

Các thỏa thuận bảo hiểm sẽ giải quyết các vấn đề về vốn, nhằm hạn chế thời gian huy động vốn của các nhà buôn, cũng như giải quyết các tranh chấp, chia sẽ rủi ro giữa các nhà buôn trong hoạt động thương mại vận chuyển đường biển.

Vậy các thỏa thuận bảo hiểm hàng hải sẽ được chi trả thế nào? Một bên A là chủ tàu/chủ buôn sẽ đóng một khoản chi phí nhất định cho bên B, tức công ty bảo hiểm. Nếu không may, trong quá trình vận chuyển đường biển  xảy ra các sự cố làm cho tàu thuyền, hàng hóa bên A không đến được nơi yêu cầu thì bên phía công ty bảo hiểm tức bên B, sẽ trả cho bên A một khoảng tiền bồi thường theo cam kết ban đầu.

Hiện nay, đi cùng với sự phát triển kinh tế, sự phát triển của ngành hàng hải  cũng mạnh mẽ không kém. Chính vì vậy mức độ rủi ro ngày càng cao, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những tổn thất của ngành. Và bảo hiểm đường biển trở thành một phần bắt buộc trong vận tải kinh tế biển.

Ngày nay, rất nhiều công ty bảo hiểm ra đời nhằm phục vụ nhu cầu này. Để có những mức phí tốt nhất, cũng như quyền lợi cao chi trả tốt, bạn có thể tham khảo một số công ty như: Bảo Việt, AIG, Liberty, PTI,...