Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Văn hóa
  • Bảo Việt ước lãi gần 1.250 tỷ đồng

Bảo Việt ước lãi gần 1.250 tỷ đồng

Dù lợi nhuận hợp nhất năm 2013 giảm so với năm trước, Bảo Việt vẫn đảm bảo mức cổ tức 15% đã được đại hội cổ đông thông qua.

Thông tin trên được Tập đoàn Bảo Việt (Mã CK: BVH) công bố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2014. Theo đó, doanh thu hợp nhất năm 2013 của toàn tập đoàn ước đạt 16.638 tỷ đồng, đạt kế hoạch đã đề ra và tăng 4% so với năm 2012.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.244 tỷ đồng. Nếu so sánh với số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, lợi nhuận của Bảo Việt giảm 13%. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của công ty mẹ vẫn giữ được đà tăng trưởng trong năm qua, khi lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.104 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước.

bao-viet-5176-1391847555.jpg

Năm 2013, Bảo Việt dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 15%.

Với mức lãi trên, Bảo Việt dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2013 theo đúng mục tiêu đã đề ra là 15%. Sang năm 2014, tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 7%. Đối với công ty mẹ, mục tiêu doanh thu tăng khoảng 5%, lợi nhuận sau thuế khoảng 2% và tỷ lệ cổ tức 13-15%.

Năm 2013, các lĩnh vực như kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ của Bảo Việt đều khả quan hơn năm trước. Cụ thể, doanh thu Bảo Việt Nhân thọ ước đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2012 và vượt 4% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ước đạt 529 tỷ đồng. Thị phần kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ cũng đạt khoảng 23% và duy trì vị trí dẫn đầu thị trường, doanh thu ước đạt 6.577 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực quản lý quỹ, Bảo Việt hiện quản lý tổng tài sản khoảng 1 tỷ USD tại ngày 31/12/2013, tăng 12% so với năm 2012. Lợi nhuận của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt ước đạt 12 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm. Tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt, lợi nhuận sau thuế năm qua ước 86 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.

Với lĩnh vực ngân hàng, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng Bảo Việt năm 2013 ước đạt 105 tỷ đồng, vượt gần 50% kế hoạch năm và tăng 15% so với năm 2012. Tính đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản của ngân hàng tăng 27% so với năm trước, huy động vốn tăng 37% và tín dụng tăng trưởng gần 14% so với 2012. Tỷ lệ nợ xấu cũng giảm xuống còn hơn 3%.