Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Bất lực trong quản lý giá sữa

Cuối năm 2013, Bộ Tài chính đã yêu cầu các Sở Tài chính tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc quản lý giá sữa theo đúng quy định. Tuy nhiên, từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014 giá sữa bột dành cho trẻ em vẫn tiếp tục tăng và sắp tới còn tăng giá nữa.

Không chính thức công bố về việc tăng giá sữa nhưng khảo sát trên thị trường đầu năm 2014, giá sữa bột của các công ty sữa như Abbott Việt Nam, Mead Jonhson đều đã tăng lên.

Mở màn cho đợt tăng giá sữa mới là sữa của hãng Mead Johnson, đã tăng 5 - 7% từ 12.12.2013. Abbott cũng đã thông báo với các đại lý về việc tăng giá sản phẩm.

Không âm thầm tăng giá như các công ty sữa ngoại, một số hãng sữa trong nước đã thông báo trước động thái tăng giá vì những biến động về nguyên liệu.

Theo các chuyên gia kinh tế, Thông tư 30 chỉ yêu cầu các doanh nghiệp kê khai giá, nhưng chưa thể kiểm soát được triệt để giá sữa nhập khẩu hay giá sữa thành phẩm sau sản xuất. Thêm vào đó, luật Giá hiện cho phép doanh nghiệp sữa được tăng giá từ 15 - 20% và mỗi lần tăng giá cách nhau tối thiểu 15 ngày. Như vậy, các doanh nghiệp sữa vẫn thoải mái tăng giá vài lần trong năm, thậm chí 1 tháng tăng 2 lần vẫn không sai luật.

Ông Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP.HCM, nhận định: “Với mức trần cao và thời gian quy định không được tăng giá ngắn như vậy thì khác gì tạo cơ hội để doanh nghiệp sữa “rộng đường” tăng giá. Do đó cần phải điều chỉnh lại thông tư này”.