Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Bộ Công thương không phát hiện vụ tham nhũng nào trong năm

Bộ Công thương không phát hiện vụ tham nhũng nào trong năm

Là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực có hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng, Bộ Công thương tự đánh giá năng lực phát hiện tham nhũng còn thấp.

Theo Báo cáo Phòng chống tham nhũng do Bộ Công thương mới công bố, trong năm 2013, Ban Thường vụ Đảng Ủy Bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tiến hành kiểm tra 14 tổ chức đảng, giám sát và giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng trực thuộc.

 

Qua kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Bộ Công thương cho biết, đã không phát hiện có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm lớn.

 

Trong vòng 1 năm, Đảng ủy bộ Bộ Công thương mới chỉ tiến hành xem xét và kỷ luật đối với 1 đảng viên vi phạm về quản lý tài chính tại doanh nghiệp theo quy định. Hình thức kỷ luật cho đối tượng này là cách chức Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở Đảng bộ Bộ Công thương.

 

Nhiều lĩnh vực thuộc Bộ Công thương quản lý tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng.
Nhiều lĩnh vực thuộc Bộ Công thương quản lý tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng.

 

Trong năm, Bộ cũng đã triển khai thực hiện 27 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 3 đoàn thanh ra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 9 đoàn kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công tác tự thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

Bộ đánh giá, các đoàn thanh tra, kiểm tra mặc dù chưa phát hiện sai phạm lớn, nhưng đã làm rõ và yêu cầu khắc phục một số tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý, phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị được thanh kiểm tra.

 

Cụ thể, về phát hiện sai phạm, có 4 trên tổng số 44 đơn vị được thanh tra, kiểm tra là có vi phạm về kinh tế. Những sai phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, triển khai dự án có vốn ngân sách nhà nước; số tiền phát hiện có vi phạm trên 1 tỷ đồng.

 

Qua quá trình thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ đã yêu cầu các đơn vị thu hồi số tiền trên 1 tỷ đồng nói trên, không xử lý trách nhiệm về kinh tế, không xử lý kỷ luật hành chính và cũng không xử lý hình sự hay chuyển cơ quan điều tra xử lý trường hợp nào.

 

Ngoài ra, trong năm nay, với 82 lượt tiếp công dân với số lượng 105 người, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo mà Bộ Công thương đã nhận được là 292 đơn (trong đó có 48 đơn khiếu nại, 244 đơn tố cáo, kiến nghị). Có 80 đơn là thuộc thẩm quyền của Bộ và thuộc thẩm quyền các cơ quan khác là 98 đơn. Tuy nhiên, kết quả chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào.

 

Bộ đã thành lập 3 đoàn xác minh đơn tố cáo có nội dung liên quan tới Công ty Cromit Cổ định Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công nghiệp và Tạp chí Công thương.

 

Đề cập đến những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Công thương trong năm 2013 này, báo cáo Bộ cho rằng, việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở một vài cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, như việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định.

 

Được biết, cuối năm ngoái, theo yêu cầu của Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ đã triển khai kê khai tài sản, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức năm 2012 theo quy định. Số công chức, việc chức đến hạn phải chuyển đổi là 41 người và đã chuyển đổi 39 người. Tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), số cán bộ, công nhân viên phải chuyển đổi là 3.702 người và đã thực hiện chuyển đổi 2.703 người.

 

Cũng theo đánh giá tại Báo cáo của Bộ lần này, năng lực phát hiện tham nhũng còn thấp trong điều kiện Bộ Công thương là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng, nhất là các lĩnh vực về quản lý ngân sách, lưu thông hàng hóa, sử dụng vốn, thực hiện các quy định về môi trường, chính sách an sinh xã hội tại các doanh nghiệp, công tác tuyển sinh, đào tạo tại các trường và hoạt động công vụ.