Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Bốn loài côn trùng sắp vào Sách đỏ Việt Nam

Bốn loài côn trùng sắp vào Sách đỏ Việt Nam

Các nhà khoa học thuộc viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam vừa đề xuất đưa bốn loài côn trùng vào Sách đỏ Việt Nam.

Bốn loài đó bao gồm: Bọ hung ba sừng có mấu (Chalcosoma causasus), Cua bay hoa (Kontum Cheirotonus gestroi Pouillaude), Xén tóc lớn Đông Dương (Neocerambyx vitalisi Pic) và Bọ lá bụng thuôn (Phyllium bioculatum Gray).

Theo tiến sĩ Tạ Huy Thịnh, đề xuất trên đưa ra sau khi viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật hoàn thành điều tra nghiên cứu đa dạng côn trùng đường Hồ Chí Minh, nhánh phía tây, đoạn từ huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) tới huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

Tiến sĩ Thịnh cũng cho biết, mức độ đa dạng côn trùng tại các điểm điều tra dọc tuyến đường nhìn chung ở mức cao, xấp xỉ các vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng được nghiên cứu trước đó.

Trong quá trình nghiên cứu này, các nhà khoa học đã ghi nhận sự hiện diện của hơn 3.000 loài, 15 bộ côn trùng, bổ sung 350 loài cho kho tàng thiên nhiên Việt Nam, trong đó 16 loài có giá trị bảo tồn đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam hoặc các quy định bảo vệ khác của pháp luật.