Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Cách thức đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Cách thức đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là một trong những điều mà mỗi doanh nghiệp vừa mới đi vào hoạt động cần phải làm. Đây được xem như là trách nhiệm và nghĩa vụ của các doanh nghiệp mới được thành lập.

 

Với mục đích là để hỗ trợ cho việc kiểm soát thông tin, những nhà đầu tư khác có thể biết đến và tìm hiểu những thông tin về doanh nghiệp bạn, và dựa vào đó để thực hiện một số việc chuẩn bị khi sắp thành lập doanh nghiệp. Đây là những nguyên nhân chính mà nước ta quy định bắt buộc doanh nghiệp mới hoạt động phải thực hiện việc Đăng bố cáo cho doanh nghiệp mình.

Hiện tải có hai cách thức để đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, tùy vào từng sự lựa chọn mà mỗi đơn vị sẽ đưa ra quyết định phù hợp cho mình. Và lệ phí chung dù là bất kỳ cách nào thì vẫn là 300.000đ:

- Trong quá trình làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp, lúc này người đại diện doanh nghiệp có thể nhờ Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Đăng bố cáo cho đơn vị mình và đóng lệ phí tại đây, như vậy sẽ đỡ tốn công sức và mất thời gian để tự doanh nghiệp làm điều này.

- Sự lựa chọn khác để Đăng bố cáo doanh nghiệp chính là chủ doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử quốc gia, tại đây sẽ có những hướng dẫn rất cụ thể để mỗi người đều có thể làm được. Sau khi kết thúc, doanh nghiệp sẽ đóng lệ phí trực tiếp ngay tại đây.

Khi tiến hành đăng bố cá, sẽ bao gồm các nội dung sau đây mà doanh nghiệp cần khai báo qua mạng điện tử:

- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp;

- Danh sách các thành viên là cổ đông tham gia sáng lập công ty, và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với loại hình doanh nghiệp cổ phần.

- Nếu chỉ thành lập doanh nghiệp tư nhân và một số loại hình doanh nghiệp còn lại (ngoại trừ công ty cổ phần) thì chỉ cần đăng thông tin về doanh nghệp và ngành nghề kinh doanh là được.

Thời gian để mỗi doanh nghiệp thực hiện công việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và trong trường hợp đơn vị nào chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.