Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có được ủy quyền cho người khác không

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được ủy quyền cho người khác không

Doanh nghiệp tư nhân có rất nhiều vấn đề về mặt pháp luật mà nếu bạn không nắm rõ thông tin trước khi quyết định thành lập thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc chủ doanh nghiệp tư nhân có được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc liên quan đến việc kinh doanh hay không?

Hiện nay, ngày càng có nhiều người tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể có được sự hỗ trợ một cách tốt nhất, chính xác nhất và đảm bảo được các thủ tục được  hoàn thành một cách nhanh nhất.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được ủy quyền cho người khác không

Đối với vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân có được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh và quản lý kinh doanh hay không thì chúng ta cần xét theo từng khía cạnh khác nhau.

Thứ nhất là chủ doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm với toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình. Theo quy định của pháp luật thì người chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có quyền tự mình trực tiếp quản lý doanh nghiệp hay thuê người  quản lý.

Thứ hai là trong quy định của pháp luật không nêu rõ là chủ doanh nghiệp tư nhân có được ủy quyền cho người khác thực hiện các nghĩa vụ về mặt dân sự hay không.Nhưng vẫn có quy định ban hành về việc Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập thực hiện giao dịch dân sự. Như vậy  thì trong các giao dịch dân sự thì người chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn  có quyền ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình.

Thứ ba là mặc dù trong các hợp đồng kinh tế hay các hóa đơn mua bán, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Nhưng buôn bán sẽ liên quan đến thuế. Và thuế là vấn đề không thuộc lĩnh vực dân sự. Vì thế cho nên đối với vấn đề thuế thì chủ doanh nghiệp tư nhân không được  phép ủy quyền cho người  khác thực hiện thay.

Thứ tư là người chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có quyền thuê người quản lý  doanh nghiệp thay mình. Họ có thể ủy quyền việc xử lý  các hoạt động của doanh nghiệp  thay người chủ. Tuy nhiên, một vấn đề mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý đó là dù có thuê người quản lý doanh nghiệp thay mình nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ đối với mọi hoạt động của công ty thì người chịu trách nhiệm là người chủ doanh  nghiệp chứ không phải là người   được thuê làm chủ. Đây là vấn  đề cần lưu ý thật kỹ trước khi quyết định thuê người quản lý doanh nghiệp thay mình.

Như vậy, để có thể biết được chủ doanh nghiệp tư nhân có được ủy quyền cho người khác hay không thì  nó còn tùy thuộc vào các trường hợp trên đây. Mỗi trường hợp khác nhau sẽ có các quy định không giống nhau mà chủ  doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý.