Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghệ
  • Đáng báo động khi thiết kế web doanh nghiệp trên thế giới

Đáng báo động khi thiết kế web doanh nghiệp trên thế giới

Hai phần trăm của thiết kế web doanh nghiêp lưu lượng truy cập từ các thiết bị di động là quá thấp một con số , khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi hỏi độ chính xác của nó .

Công ty này đặc biệt thiết kế website chuyên nghiệp doanh nghiệp không tiếp thị hoặc bán cho công chúng . Nó là một công ty B2B làm việc với một nhóm tương đối nhỏ của các nhà phân phối và các nhà thầu từ một khu vực địa lý được xác định. Khách hàng do lưu lượng truy cập di động thấp để nhân khẩu học này, từ đó truy cập vào trang web từ một bàn làm việc , không phải trên đường với một chiếc điện thoại .
 

Dịch vụ Thiết kế website chuyên nghiệp


Tôi đồng ý rằng con số điện thoại di động có khả năng sẽ thấp hơn cho nhân khẩu học này hơn cho một đối tượng điển hình thiết kế web doanh nghiệp ( cho các trang web chúng tôi quản lý , 30% lưu lượng truy cập đến từ du khách di động, mặc dù một số trang web có được trên 50 %) - nhưng không thấp này . Tôi cảm thấy rằng cái gì khác đang xảy ra ở đây, và ruột của tôi nói với tôi rằng một phần lý do là các trang web làm việc rất kém trên các thiết bị di động. Tôi nghi ngờ rằng việc thiếu một trải nghiệm di động giữ điện thoại di động khách đi .

Tôi không chia sẻ lý thuyết này với khách hàng vào thời điểm đó , nhưng trong năm kể từ khi thiết kế web doanh nghiệp mới đi trực tiếp, các số liệu lưu lượng truy cập di động đã tăng , 2-17 % . Cấp , có nghĩa là vẫn còn thấp hơn so với những gì nhiều trang web khác có được những ngày này, nhưng nó là một bước nhảy đáng kể và không thể bỏ qua .

Lý do duy nhất chúng ta có thể chỉ ra cho nhảy này là sự phản ứng của trang web . Không nhân khẩu học cũng không thị trường đã thay đổi. Sự khác biệt duy nhất là trong cách trang web hoạt động trên các thiết bị di động. Kinh nghiệm cải thiện đã tăng lưu lượng truy cập . Đây là một trong những lý do tại sao tôi đã thúc đẩy phản ứng , ngay cả khi các số liệu lưu lượng truy cập đề nghị khác.