Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp vận tải

Điều kiện thành lập doanh nghiệp vận tải

Hiện nay do nhu cầu vận tải tăng cao nên có rất nhiều người mong muốn thành lập doanh nghiệp vận tải. Đây sẽ là một lựa chọn hợp lý trong thời buổi này.

Tìm hiểu thông tin về điều kiện thành lập doanh nghiệp vận tải là cơ sở để tiến hành thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng cũng là điều cần thiết để lựa chọn thành lập doanh nghiệp phù hợp.Không khó nhưng đây cũng là một vấn đề không hề nhỏ khi bạn khởi nghiệp, nhiều người muốn tự mình thực hiện đã tốn hàng tháng trời để làm một việc mà không đạt được kết quả mong muốn.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Điều kiện thành lập doanh nghiệp vận tải được pháp luật quy định rất cụ thể. Có rất nhiều loại vận tải như: vận tải đường biển, vận tải bằng đường hàng không, vận tải bằng đường sắt, vận tải đường bộ và vận tải đường ống.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp vận tải nhìn chung có các điều kiện sau: Đăng ký kinh doanh ngành vận tải theo quy địnhcủa luật pháp. Đảm bảo số lượng và chất lượng phù hợp với loại hình kinh doanh. Đảm bảo số lượng nhân viên điều khiển phương tiện vận tải và nhân viên phục vụ.

Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải theo quy định. Có nơi đậu đỗ các phương tiện phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.