Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Hỏi đáp
  • Đối tượng nào không được mở công ty tư nhân?

Đối tượng nào không được mở công ty tư nhân?

Thành lập công ty là quyền lợi hợp pháp của mỗi một nhà đầu tư, nhưng với doanh nghiệp tư nhân thì lại khác, có những đối tượng sẽ nằm trong danh sách không được làm điều này.

 

Những quy định liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp đã được luật pháp nước ta ban hành từ nhiều năm nay. Qua đây sẽ giúp cho quá trình kiểm soát và quản lý hoạt động của các nhà đầu tư và doanh nghiệp được tốt hơn. Cũng tại đây, có những điều khoản có nói đến quyền mở công ty tư nhân của mọi người và ai không được phép thực hiện.

Quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân thuộc về mọi người, nhưng do đây là mô hình công ty do tư nhân làm chủ sở hữu, vì vậy chỉ những nhà đầu tư là cá nhân mới được làm điều này. Tuy nhiên, sẽ có một số đối tượng là cá nhân sẽ không được đăng ký doanh nghiệp là công ty tư nhân:

- Cá nhân đang là chủ hộ kinh doanh, thành viên của công ty hợp doanh.

- Những cá nhân chưa đủ 18 tuổi.

- Các đối tượng nằm trong khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

Do loại hình doanh nghiệp tư nhân do cá nhân làm chủ, lúc này mọi hoạt động của công ty tư nhân sẽ do cá nhân sở hữu nó chịu hoàn toàn trách nhiệm bằng cả tài sản và trước pháp luật. Vì vậy quy định nước ta khá khắc khe đối với những nhà đâu tư nào có ý định mơ công ty tư nhân để kinh doanh, bởi nó có thể sẽ ảnh hưởng để hoạt động của đơn vị nay về sau, cũng như vấn đề về vốn.

  Dù vậy, với những cá nhân đang là chủ của doanh nghiệp tư nhân, lúc này lại có quyền được tham gia góp vốn để thành lập công ty TNHH hoặc mua cổ phần tại công ty cổ phần. Bởi tại đây, vốn mà chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các loại hình doanh nghiệp này đã hoàn toàn tách biệt với số vốn đang đầu tư vào công ty tư nhân, vì vậy sẽ không có vấn đề gì, sẽ không ảnh hưởng đến tài chính của cả hai phía.