Trang chủ » Hiệp hội doanh nghiệp

Hiệp hội doanh nghiệp

(Ngày đăng: 17-08-2017 08:36:56)
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, để gắn kết các doanh nghiệp trong các lĩnh vực và trao đổi thông tin Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật, bao gồm: Trao đổi thông tin khoa học – công nghệ, sản xuất – kinh doanh trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp,vì vây với dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp của hiệp hội tìm hiểu rõ hơn những vấn đề cần quan tâm về hiệp hội thành lập các doanh nghiệp.

Hiệp hội doanh nghiệp

Hiệp hội doanh nghiệptham gia công tác tư vấn, phản biện với các cơ quan Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và tổng thể doanh nghiệp nói chung ở Việt Nam theo quy định của pháp luật. Thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, thông tin báo chí, xúc tiến thương mại và kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Các nhóm hoạt động hỗ trợ/dịch vụ chủ yếu mà các hiệp hội doanh nghiệp hiện đang cung cấp cho hội viên là xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm; đào tạo nhân lực; cung cấp thông tin; tư vấn đầu tư; tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật, hỗ trợ các vấn đề pháp lý…

Trong đó, hoạt động tư vấn chính sách, pháp luật và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế là một phần quan trọng trong chức năng hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hội viên của các hiệp hội. Bên cạnh đó để tạo ra một khung khổ pháp lý an toàn, hợp lý để các hội nói chung và hiệp hội doanh nghiệp nói riêng hình thành thuận lợi, phát triển ổn định cần tăng cường chuyển giao dần các dịch vụ công trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh cho các hiệp hội doanh nghiệp; quy định rõ trách nhiệm tham vấn, lấy ý kiến doanh nghiệp thông qua các hiệp hội doanh nghiệp của các cơ quan liên quan, đồng thời cần có các biện pháp nhằm tăng cường nguồn lực, năng lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt trong những vấn đề liên quan tới hội nhập.

Cụ thể như đặt hàng cho các hiệp hội trong việc thực hiện những hoạt động nghiên cứu, phát triển ngành cũng như hỗ trợ doanh nghiệp (sử dụng ngân sách nhà nước); tăng cường các hoạt động nhằm phát triển lực lượng, tập hợp các hiệp hội doanh nghiệp, nâng đỡ các hiệp hội doanh nghiệp trong các hoạt động của mình, nhất là các hoạt động mới, phức tạp trong hội nhập như vận động chính sách thương mại quốc tế, bảo vệ doanh nghiệp trong các tranh chấp thương mại.

Hiệp hội doanh nghiệp  là một trong những tổ chức có chức năng bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp một cách tốt nhất.Đây là tổ chức để các doanh nghiệp có thể nhờ tới khi cần sự hỗ trợ về mặt pháp lý.