Trang chủ » Hoàng Anh Gia Lai: Doanh thu căn hộ giảm đáng kể

Hoàng Anh Gia Lai: Doanh thu căn hộ giảm đáng kể

(Ngày đăng: 10-02-2014 07:49:37)
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013 Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố, trong quý 3 công ty đạt 599,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp chủ yếu vào doanh thu đó là các hợp đồng xây dựng mang về 254,8 tỷ đồng, tiếp đến là doanh thu bán sản phẩm hàng hóa 103 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ 63 tỷ đồng, doanh thu bán mủ cao su 61 tỷ đồng. Riêng ngành thủy điện không có doanh thu do Tập đoàn này đã bán xong 6 dự án thủy điện như đã công bố hồi tháng 7/2013.

Đáng chú ý doanh thu từ căn hộ chỉ đóng góp 71,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2012 là 2.135 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn căn hộ cũng giảm mạnh so với mức 1.763 tỷ đồng cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 309,5 tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ do chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần góp phần nâng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lên 235 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 2.018 tỷ đồng doanh thu, giảm 43% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 606 tỷ đồng, tăng 118% so với 9 tháng đầu năm 2012.