Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Hỏi: Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì?

Hỏi: Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì?

Hỏi: Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì? Trình tự thành lập doanh nghiệp gồm những bước nào? Chúng ta sẽ cung nhau phân tích sau đây.

Gần đây khi tìm hiểu về vấn đề thành lập doanh nghiệp, chúng tôi thường gặp những câu hỏi tương tự như vậy trên các diễn đàn, fanpage, các trang mạng xã hội…

Trong bài viết này dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời cho câu hỏi: Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì?

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:

- Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu (tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có...)

- Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty TNHH và công ty cổ phần, công ty hợp danh).

- Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ 02 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, tên chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

Lưu ý: Tên doanh nghiệp phải được đặt theo đúng quy định. Ngành nghề đăng ký kinh doanh không được trùng với các ngành nghề Nhà nước cấm kinh doanh. Đối với một số ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định, bạn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty. Đối với một số ngành nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề, bạn phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của những người quản lý công ty.

Câu hỏi: Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm những gì đã được trả lời, tuy nhiên chỉ với kiến thức từ câu trả lời này vẫn chưa đủ để cá nhân hay tổ chức có thể yên tâm để thành lập doanh nghiệp, hãy theo dõi những bài viết sau của chúng tôi để có một kiến thức “hoàn hảo” hơn cho việc thành lập doanh nghiệp của bạn.