Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn trước những nguy cơ bị bắt cóc ở trẻ nhỏ

Huấn luyện an toàn trước những nguy cơ bị bắt cóc ở trẻ nhỏ

Hiện nay, có rất nhiều vụ bắt cóc xảy ra trên tất cả các địa phương với nhiều hình thức tinh vi và phức tạp, rất khó kiểm soát. Vì vậy, các bậc phụ huynh không tránh khỏi tâm lý hoang mang, lo sợ đối với sự an toàn của con em mình. Do đó, những kiến thức an toàn để bảo vệ các em là thực sự cần thiết.

Gần đây, có nhiều vụ bắt cóc trẻ em xảy ra, với mục đích chính của các đối tượng cụ thể như sau, đó là: bắt cóc tống tiền, bắt cóc bán qua đường biên giới làm con nuôi và bắt cóc để lấy nội tạng. Những động cơ nêu trên tăng dần tính phức tạp, nguy hiểm và man rợ, dù ở bất kỳ động cơ nào cũng đều gây nguy hiểm và ảnh hưởng tâm lý lâu dài cho dù các bé có trở về với gia đình. Vì vậy, việc cung cấp các kỹ năng về huấn luyện an toàn tránh nguy cơ bị bắt cóc cho gia đình, nhà trường và chính các em là thực sự cần thiết.

Đa số, các tượng xấu hướng tới là các em nhỏ dao động từ 2 đến 6 tuổi, đây là lứa tuổi dễ dàng để chúng thực hiện hành vi. Vì các em trong giai đoạn này chưa nhận thức được các mối nguy hiểm đe dọa từ bên ngoài, cần sự chăm sóc quan tâm của gia đình là tuyệt đối, đồng thời ở lứa tuổi này sức lực và trí lực các em vẫn còn hạn chế nên dễ dàng bị dụ dỗ và khống chế. Do đó, những kỹ năng về huấn luyện an toàn để bảo vệ các bé cần phải nâng cao ở phía gia đình và thầy cô.

Gia đình cần phải thực sự quan tâm hơn nữa, luôn luôn để các bé trong vòng kiểm soát nhưng vẫn phải tạo một không gian an toàn, lành mạnh để các bé phát triển một cách cân đối và đồng bộ. Bên cạnh đó phải nhắc nhở con em mình thường xuyên trước các mối nguy hiểm đe dọa từ bên ngoài, để các bé có thể dần nhận thức được điều đó. Đồng thời, gia đình và nhà trường phải có sự phối kết hợp với nhau một cách chặt chẽ trong việc quản lý các em.