Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Hỏi đáp
  • Kê khai thuế khi thành lập doanh nghiệp

Kê khai thuế khi thành lập doanh nghiệp

Kê khai thế khi thành lập doanh nghiệp là một yêu cầu cần thiết. Việc kê khai thuế giúp doanh nghiệp đảm bảo những yêu cầu về mặt pháp lý.

 

Thành lập doanh nghiệp yêu cầu quan trọng đó chính là kê khai thuế. Để kê khai thuế các cá nhân/tổ chức khi đăng kí cần nắm rõ những loại thuế sau: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó thuế môn bài được khai một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh, và theo quy định thời gian nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó có 4 bậc thuế môn bài: bậc 1 (trên 10 tỷ); bậc 2 (từ 5 tỷ đến 10 tỷ); bậc 3 (từ 2 tỷ đến 5 tỷ); bậc 4 (dưới 2 tỷ).

Đối với thuế giá trị gia tăng, thì hồ sơ khai thuế được tính theo quý, và theo luật hiện hành thời hạn nộp thuế chậm nhất là vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo. Việc nộp thuế không đúng theo luật nếu trong trường hợp bị trì hoãn quá hạn thì cơ quan thuế có quyền niêm yết hoặc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

Việc kê khai thuế doanh nghiệp đúng thời hạn sẽ giúp tạo được niềm tin và môi trường hợp tác lành mạnh hơn. Đồng thời, kê khai thuế sẽ giúp ổn định được nguồn vốn của công ty và giúp cơ quan thuế quản lý tốt hơn các doanh nghiệp đang hoạt động.

Bên cạnh việc kê khai thuế thì việc nộp thuế cũng là một trong những quy định bắt buộc đối với các doanh nghiêp, công ty. Nộp thuế là trách nhiệm và nó sẽ là một trong những nguồn thu quan trọng giúp đảm bảo việc hoạt động của doanh nghiệp và hỗ trợ một nguồn vốn cho đất nước. Từ đó, nguồn thuế từ doanh nghiệp sẽ được đầu tư vào các công trình công cộng và phúc lợi xã hội.

Còn trong trường hợp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, được kê khai quyết toán theo năm. Và thời hạn nộp chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc việc thành lập doanh nghiệp. Như thế có thể thấy rằng, kê khai đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển và mở rộng của doanh nghiệp.