Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghệ
  • Khi thiết kế web bán hàng cố gắng giải quyết vấn đề khác Họ là Có

Khi thiết kế web bán hàng cố gắng giải quyết vấn đề khác Họ là Có

Trong khi hỗ trợ thiết kế web bán hàng cho các thiết bị di động không phải là một lý do đủ thuyết phục để khách hàng của chúng tôi để thiết kế lại trang web của họ , mối quan tâm khác mang cho chúng tôi ở nơi đầu tiên .

Khi thiết kế web bán hàng cố gắng giải quyết vấn đề khác Họ là Có

Hai trong số những mối quan tâm là những hình ảnh thiết kế web chuyên nghiệp bán hàng của trang web của họ , được lỗi thời và không phản ánh kinh doanh hiện tại của họ , và việc thiếu một hệ thống quản lý nội dung (CMS ) hoặc bất kỳ công cụ để họ có thể cập nhật các trang web của chính mình. Vì vậy, tôi tập trung vào giải quyết các đề nghị của tôi những vấn đề này .

Một thiết kế web bán hàng tốt, chất lượng lại sẽ mang lại cái nhìn và cảm nhận của trang web phù hợp với phần còn lại của tiếp thị của khách hàng , trong khi cũng cải thiện tính thẩm mỹ tổng thể và khả năng sử dụng của trang web riêng của mình. Chúng tôi sẽ mang lại cho trang web đạt tiêu chuẩn hiện tại và tích hợp nó vào một CMS ( trong trường hợp này , ExpressionEngine ) - mà có thể giải quyết vấn đề thứ hai là có thể cập nhật các trang web .

Như tôi đã thảo luận với khách hàng đề nghị này và quá trình chúng tôi sẽ làm theo, tôi đã đề cập rằng chúng tôi sẽ làm cho trang web đáp ứng như chúng ta xây dựng lại nó . Như mong đợi , khách hàng đặt câu hỏi liệu đây là chi phí cần thiết hoặc thêm vào dự án - trong đó, tất nhiên, nó sẽ có . Chìa khóa ở đây là tôi bây giờ đã có thể lái cuộc trò chuyện đối với những lợi ích của thiết kế web bán hàng đáp ứng trên và vượt ra ngoài hỗ trợ cho các thiết bị di động.