Mạng làm giàu
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Làm giàu
  • Nghiêm cấm xe đẩy hàng rong để ngăn chặn bệnh dịch tả

Nghiêm cấm xe đẩy hàng rong để ngăn chặn bệnh dịch tả

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM tì các quận, huyện phải tập trung các biện pháp ngăn chặn trình trạng của bệnh dịch tả đang có quy cơ lây lan cực kì nhanh trên thị trường hiện nay. Một trong số đó là ngăn chặn các tiêu thương bán hàng rong trên các xe đẩy hàng xung quanh trường học.

Xe đẩy hàng công nghiệp

 

 

Việc ngăn cẳn các xe đẩy hàng rong không đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh trường học là hết sức cần thiết cho việc ngăn chặn căn bệnh dịch tả đang một phát triển. Việc chặn đứng nguy cơ lây lan mầm bệnh dịch tả càng nhanh chừng nào càng tốt chừng đó.

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo tất cả các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện phải tập trung thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp

Theo đó, ngoài việc chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, UBND TP còn giao Sở Y tế phối hợp các sở chức năng tăng cường thanh - kiểm tra, kiểm soát nguồn nước sinh hoạt trong nhân dân; giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kiên quyết cấm hàng rong, hàng bán trên xe đẩy, hàng không đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là thiếu nước sạch, bốc thức ăn không mang găng tay...; giao sở GD-ĐT phối hợp với UBND các quận, huyện kiên quyết cấm bán hàng rong trước cổng trường trên toàn TP...