Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những thắc mắc về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần

Những thắc mắc về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần

Khi thành lập công ty cổ phần thì việc góp vốn thành lập công ty cổ phần là điều rất quan trọng. Vốn chính là điều có thể đảm bảo việc duy trình hoạt động của công ty nên việc góp vốn cũng phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cuộc sống hiện đại ngày nay có không ít người đang tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất về mặt giấy tờ và thủ tục pháp lý. Với việc  lựa chọn dịch vụ này thì chắc chắn là các vấn đề về mặt pháp lý sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng nhất.

Có rất nhiều vấn đề mà nhiều người thắc mắc liên quan đến việc góp vốn thành lập công ty cổ phần. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi để đảm bảo việc góp vốn được hợp pháp và hiệu quả nhất.

1. Tài sản góp vốn theo quy định bao gồm những gì?

Khi tiến hành thủ tục góp vốn thành lập công ty cổ phần thì doanh nghiệp cần lưu ý là các tài sản góp vốn vào công ty được xem là hợp pháp bao gồm:

-     Tài sản góp vốn có thể là  tiền với các giá trị như  : Đồng Việt Nam, ngoại tệ, giá trị quyền sử dụng đất, vàng, bí quyết kỹ thuật, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ hay các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam  theo quy định mà pháp luật ban hành.

-    Quyền sở hữu trí tuệ cũng được phép sử dụng để góp vốn. Quyền sở hữu trí tuệ này bao gồm quyền tác giả và các quyền liên quan đến quyền tác giả khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Lưu ý là đối với quyền sở hữu trí tuệ thì chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới được có quyền sử dụng như là các tài sản để góp vốn.

2. Quy định về việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn công ty cổ phần như thế nào?

Trước hết thì đối với việc góp vốn thành lập công ty cổ phần thì người góp vốn cần phải thực hiện chuyển quyền sử dụng tài sản sang cho công ty trước khi công ty chính thức thành lập. Theo vào đó thì: 

- Cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định của pháp luật.

- Tài sản sản khi chuyển quyền được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của công ty sẽ được ghi vào bản điều lệ công ty để làm căn cứ pháp lý về sau.

Nhìn chung thì quy định về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần cũng không phải là quá khó khăn. Tuy nhiên, để đảm bảo việc góp vốn được đúng theo quy định mà pháp luật ban hành thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo thực hiện cho đúng những  gì đã quy định.