Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những tiêu chuẩn trong an toàn lao độngmà ta nên biết

Những tiêu chuẩn trong an toàn lao độngmà ta nên biết

Kiểm định an toàn lao động được tiến hành bởi các quy định của nhà nước, và mỗi một thiết bị máy móc sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau để kiểm định.

 

Tại bất kỳ cơ sở sản xuất nào ở Việt Nam đều phải đặt ra tiêu chuẩn về mặt an toàn lao động. Từ con người, vật dụng trong sản xuất như máy móc, đồ dùng vật tư đều phải tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn lao động đã đề ra.

Việc hàng năm tại các công ty là thường nâng cấp cơ sở của mình, khu vực  sản xuất có máy móc vật tư luôn được nâng cấp, thay đổi nếu như máy đã quá cũ kỹ, bị lỗi quá nhiều hay sửa liên tục, các thiết bị sử dụng liên tục được bảo trì định kỳ theo tháng hoặc theo năm tùy vào từng công ty.

Các công cụ sử dụng trong sản xuất, các  thiết bị kiểm định an toàn định kỳ. Thường một số máy có công suất hoạt động khá lớn đều được các công ty bao dưỡng liên tục theo tháng, cách vài tháng là kiểm một lần. Có những nơi có tổ kiểm định riêng, sẽ kiểm tra liên tục hàng tuần, để bảo đảm máy móc vận động tốt, công nhân không bị ảnh hưởng gì cả.

Ngoài ra những cấp quản lý, nhân viên đều được tham gia các buổi huấn luyện an toàn lao động tại các trung tâm huấn luyện lao động. Tại buổi học này, mọi người sẽ có thêm kiến thức về máy móc mà họ đang sử dụng hàng ngày, ngoài ra cách sửa chữa khắc phục sự cố ngay tại chỗ khi máy móc gặp vấn đề gì đó. .

Với nhưng yêu cầu trong tiêu chuẩn lao động, công nhân phải tiếp thu đủ những kiến thức về vận hành máy móc, những kiến thức bảo vệ an toàn trong quá trình lao động sản xuất. Những nơi làm việc, nghỉ ngơi của công nhân viên phải được bảo đảm vệ sinh lao động, đúng quy chuẩn vệ sinh lao động để bảo đảm sức khỏe của những người lao động.

Những tiêu chuẩn an toàn lao động  của Nhà nước là điều bắt buộc, yêu cầu các công ty cần thực hiện nghiêm, không sai phạm, không giảm bớt tiêu chuẩn nào cả. Tiêu chuẩn của từng công ty sẽ có sự khác nhau, mỗi năm có sự thay đổi không ngừng, vận dụng tốt trong công tác an toàn, như thế sẽ bảo đảm trong lao động hơn.