Mạng làm giàu
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Phân tích về trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Phân tích về trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Khác với các loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp tư nhân có quy định đặc thù riêng về trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. Nhiều người lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp này nhưng lại không nắm rõ các quy định liên quan đối với trách nhiệm này như thế nào. Điều này dẫn đến việc sai phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì nắm rõ các vấn đề liên quan đến quy định mà pháp luật ban hành đối với việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp nên dịch vụ thành lập doanh nghiệp luôn là điểm đến đáng tin cậy của các doanh nghiệp hiện nay.

Phân tích về trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Để có thể hiểu rõ hơn về trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân mà pháp luật quy định thì bạn cần phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao loại hình doanh nghiệp này lại có chế độ trách nhiệm như vậy và chủ doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện như thế nào để có thể đảm bảo là thực hiện đúng các quy định được ban hành.

Lý do chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm tài sản trong kinh doanh

- Xét đặc điểm đầu tiên chính là doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do duy nhất 1 cá nhân làm chủ và góp vốn. Nó không có nhiều cá nhân hay tổ chức góp vốn như các loại hình doanh nghiệp khác. Vốn mà chủ doanh nghiệp bỏ ra để thành lập doanh nghiệp cũng là tài sản của doanh nghiệp tư nhân. Vì thế mà đây là đặc điểm khiến cho doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp không độc lập về mặt tài sản trong kinh doanh.

- Bên cạnh đó, luật Doanh nghiệp quy định đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản mình có chứ không phải là trách nhiệm hữu hạn như các loại hình doanh nghiệp khác.

- Vì không độc lập về tài sản và không có sự độc lập về đại diện theo pháp luật nên daonh nghiệp tư nhân cũng không có tư cách pháp nhân.

Chính vì các lý do trên nên pháp luật mới quy định trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân trong kinh doanh cần phải thực hiện.

Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp được thể hiện như thế nào

- Chủ doanh nghiệp tư nhân tự dùng tài sản của mình để thành lập doanh nghiệp. Tài sản này sẽ trở thành vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quản lý toàn bộ tài sản của mình trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp có thể tự tăng hay giảm vốn điều lệ theo quyết định của mình.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể quyết định tự mình quản lý doanh nghiệp hay thuê người quản lý doanh nghiệp đều được. Theo đó thì nếu thuê người quản lý thì trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn  do chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm.

- Chủ doanh nghiệp có thể hưởng các khoản lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cũng tự mình chịu thua lỗ nếu kinh doanh không thuận lợi.

Có thể nói là quy định trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được nêu trên đây là thông tin cơ bản nhất đối với việc lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân mà bạn cần biết khi lựa chọn.