Trang chủ » Phát triển phầm mềm thiết kế web bán hàng các đơn vị

Phát triển phầm mềm thiết kế web bán hàng các đơn vị

(Ngày đăng: 14-12-2019 15:29:54)
Thiết kế web bán hàng và phát triển các trang web hoạt động tốt trên các thiết bị di động là một khía cạnh quan trọng của công việc chúng tôi làm ngày hôm nay của Web .
Tầm quan trọng của thiết kế web bán hàng này được phản ánh trong các cuộc đàm thoại tôi có với khách hàng , gần như tất cả những người trong danh sách " hỗ trợ cho các thiết bị di động" là một trong những mục tiêu hàng đầu của họ cho một thiết kế lại - tất cả ngoại trừ một, đó là .

Cuối năm ngoái, tôi đã bắt đầu một dự án thiết kế website chuyên nghiệp bán hàng lại cho một công ty bán các sản phẩm gỗ áp lực được điều trị . Sớm trong cuộc trò chuyện của chúng tôi , tôi quay sang chủ đề về hỗ trợ cho các thiết bị di động và thiết kế Web đáp ứng. Thông thường , chủ đề này được đáp ứng với sự nhiệt tình , nhưng không phải thời gian này, khi khách hàng giải thích:
 Khách hàng của chúng tôi không sử dụng điện thoại di động đến với trang web của chúng tôi .

 
 

Dịch vụ Thiết kế website chuyên nghiệp


Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy nhận xét này từ một khách hàng tiềm năng. Tôi đã có nhiều cuộc hội thoại trong đó các công ty đánh giá thấp nghiêm trọng số lượng người truy cập trang web của họ trên điện thoại hoặc các thiết bị di động khác. Thông thường, một cái nhìn tại các phân tích sẽ mở mắt của mình để tác động đúng là điện thoại di động là có lưu lượng truy cập trang web của họ . Nhưng khi tôi nhìn vào các phân tích cho khách hàng đặc biệt này, tôi là người còn lại trong sốc .
 
Hãy cứ tiếp tục đến cuối của câu chuyện này , tôi đã kết thúc làm việc với các khách hàng này để thiết kế web bán hàng lại trang web của họ , và trang web mà bây giờ là hoàn toàn đáp ứng. Con đường chúng tôi đã đến thời điểm đó , tuy nhiên , cung cấp một cái nhìn thoáng qua thú vị vào cách chúng tôi như các nhà thiết kế có thể đi về bán trang web đáp ứng, và khi chúng ta nên thúc đẩy một giải pháp mà chúng ta biết là một thực hành tốt nhất và quan trọng chưa có nhu cầu không phải là ngay lập tức rõ ràng.