Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS

PVN sẽ nhập khẩu 10 triệu tấn than/năm

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thông qua công ty con, đã ký một số hợp đồng khung và dự kiến sẽ chính thức nhập khẩu 10 triệu tấn than/năm bắt đầu từ 2014.

Để chuẩn bị tiếp quản vận hành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thông qua công ty con, đã ký một số hợp đồng khung và dự kiến sẽ chính thức nhập khẩu 10 triệu tấn than/năm bắt đầu từ 2014. 

Theo đó, PV Power Coal, công ty con thuộc Tổng công ty Điện lực dầu khí (PV Power), sau khi ký hợp đồng khung về mua bán than dài hạn với Indonesia và Úc trong năm 2013, đến cuối năm 2014, dự kiến sẽ chính thức nhập than với cam kết trên 10 triệu tấn/năm.