Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghệ
  • Quá trình thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quá trình thành lập doanh nghiệp tư nhân

Khi thành lập doanh nghiệp bạn sẽ qua tâm đến quá trình thành lập doanh nghiệp, vậy quá trình thành lập doanh nghiệp bao gồm những bước gì, cần phải chú ý đến những vấn đề gì?

Hiện nay, có rất nhiều người mong muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh khởi nghiệp. Quá trình thành lập doanh nghiệp tư nhân là vấn đề được nhiều người mong muốn thành lập doanh nghiệp quan tâm. Đến với thành lập doanh nghiệp, bạn sẽ được tư vấn về quá trình thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp chỉ có một cá nhân làm chủ sở hữa, chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động của doanh nghiệp và không có tư cách pháp nhân. Quá trình thành lập doanh nghiệp tư nhân gồm 4 bước chính:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua bưu điện.