Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy định mới về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Quy định mới về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Viễn thông là ngành nghề kinh doanh được nhiều người lựa chọn hiện nay. Đó chính là lý do mà khi thực hiện việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, nhà nước luôn có những chính sách mới để có thể phù hợp với nhu cầu thực tại của xã hội.

Nếu bạn muốn thực hiện đúng các thủ tục kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không biết phải làm thế nào để việc kinh doanh có thể đảm bảo đúng như mong muốn thì bạn có thể tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ.

 Quy định mới về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Khi tiến hành việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông thì cơ quan chức năng đã có nhiều thay đổi để phù hợp với từng thời kỳ khác nhau của xã hội. Nhưng những thay  đổi đó thực tế như thế nào thì không phải là ai cũng nắm được một cách cụ thể và chính xác nhất để có thể thực hiện cho đúng. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những quy định mới nhất mà pháp luật ban hành đối với vấn đề liên quan đến giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Quy định về việc hết hạn giấy phép

Theo quy định mới về việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông thì những doanh nghiệp đã được cấp giấy phép trước đây muốn được tiếp tục kinh doanh lĩnh vực này thì phải gửi giấy  phép đến cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông trong thời gian chậm nhất là 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn.

Quy định về hồ sơ

Khi thực hiện việc làm các hồ sơ và thủ tục để xin cấp giấy phép kinh doanh thì bạn cần phải có các tài liệu theo quy định tại Điều 23 Nghị định 25/2011/NĐ-CP .Cùng với đó thì bạn cũng cần phải thực hiện báo các các tình hình thực hiện giấy phép được tính kể từ ngày được cấp giấy phép cho  tới ngày đề nghị cấp giấy phép mới.

Trường hợp không được cấp mới giấy phép

Theo quy định của pháp luật thì tất cả các trường hợp khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các giấy tờ, thủ tục đều được cấp giấy phép. Tuy nhiên, đối với các trường  hợp doanh nghiệp  trong tình trạng chia tách, sáp nhập, chuyển đổi, phá sản hay giải thể sẽ không được cơ quan chức năng thông qua giấy phép kinh doanh.

Thời gian có hiệu lực của giấy phép mới

Khi giấy đề nghị cấp mới hết  hạn cũng chính là ngày mà giấy phéo kinh doanh cấp mới có hiệu lực.Theo quy định thì thời hạn của giấy phép kinh doanh cấp mới sẽ không quá 10 năm.

Như vậy, các quy định về việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được nêu trên thì các doanh nghiệp có thể nắm được các thông tin một cách chính xác nhất.Có như vậy thì việc xin giấy phép mới đúng theo quy định được.