Trang chủ » Quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp năm 2015

Quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp năm 2015

(Ngày đăng: 18-02-2016 00:01:00) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: https://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html
Quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp năm 2015 được nêu rõ trong Luật Doanh nghiệp năm 2014 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp năm 2015có những đổi mới so với bộ Luật trước đó là Luật 2005. Sau một thời gian dài thực thi bộ luật Doanh nghiệp 2005, nhiều doanh nghiệp nhận ra những thủ tục bất cập trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Nhà nước cũng nhận thấy quá trình đất nước phát triển, nhiều doanh nghiệp hình thành khiến luật Doanh nghiệp 2005 đã không còn phù hợp với tình hình hiện tại nữa. Nhằm giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình thành lập, luật Doanh nghiệp 2015 bổ sung, sửa đổi từ luật cũ và có nhiều điểm mới thuận lợi hơn.

Cụ thể, Luật Doanh nghiệp 2015 có những điểm mới như sau:

-  Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng, nội dung của con dấu doanh nghiệp.

-  Đặc biệt, giấy chứng nhận doanh nghiệp đã không còn bắt buộc phải ghi ngành nghề kinh doanh nữa.

-  Thủ tục thành lập doanh nghiệp được tách biệt rõ rang với thủ tục đăng kí kinh doanh, điều kiện kinh doanh.

Theo Quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp năm 2015 thì nước ta vẫn có 4 hình thức doanh nghiệp trong đó có: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và công ty cổ phần. Ngoài ra còn có hình thức hộ kinh doanh cá thể gia đình, được cấp phép kinh doanh theo kiểu hộ gia đình. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hết mình khi bạn đang ký tham gia dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.