Trang chủ » Quy định thành lập doanh nghiệp

Quy định thành lập doanh nghiệp

(Ngày đăng: 11-08-2017 08:06:34)
Nhu cầu tự làm chủ trong giới trẻ ngày càng nhiều, chính vì thế mà Quy trình thành lập doanh nghiệp cũng được các bạn trẻ, các doanh nhân quan tâm và chú trọng sâu sắc.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là một trong những loại hình dịch vụ giúp các bạn trẻ, các doanh nhân, những các nhân, tổ chức muốn làm chủ thành làm các doanh nghiệp, công ty cho riêng minh. Thành lập công ty để hoạt động kinh là điều không hề đơn giản mặc dù thủ tục thành lập công ty ngày càng được cơ quan chức năng đơn giản hóa. Nhưng nếu không chuẩn bị kỹ trước khi thành lập thì bạn cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động sau này.

Quy định thành lập doanh nghiệp

Các cá nhân, tổ chức trước khi muốn thành lập doanh nghiệp thì trước tiên phải hiểu hết những quy định thành lập doanh nghiệp thì khi đó mới thành lập doanh nghiệp để đi vào hoạt động được. Thành lập doanh nghiệp là quyền của cá nhân, tổ chức và được nhà nước bảo hộ. Bên cạnh quyền đó, thì các cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ đối với các cơ quan có thẩm quyền đó là thực hiện những quy định thành lập doanh nghiệp theo nghị định của chính phủ về thành lập doanh nghiệp.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật, chữ ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác.  Ngoài ra các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc những quy định về thủ tục xin, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cũng như kê khai thuế.

Các doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký các ngành nghề kinh doanh đúng theo quy định của luật doanh nghiệp. Kinh doanh các ngành nghề không bị cấm trong luật doanh nghiệp. Đăng ký tên công ty, doanh nghiệp phải đúng tiêu chuẩn rõ ràng, doanh nghiệp trước khi đăng ký cần xác định rõ trụ sở hoạt động. Ngoài ra các hồ sơ, thủ tục để đăng ký thành lập doanh nghiệp phải chứng thực rõ ràng, chính xác.

Nhìn chung thì để thực hiện đúng quy định thành lập doanh nghiệp cũng không phải là điều quá khó khăn.  Điều quan trọng là bạn phải nắm được các thông tin về quy định của pháp luật để có thể căn cứ vào đó mà thực hiện cho chính xác và đúng trình tự là được.