Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Du lịch
  • Standard Chartered cho vay mua nhà trả góp 25 năm

Standard Chartered cho vay mua nhà trả góp 25 năm

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) hiện đang triển khai chương trình cho vay mua nhà trả góp đến 75% giá trị thẩm định của tài sản thế chấp trong vòng 25 năm.

Khách hàng có thể chọn thời gian thả nổi lãi suất theo kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Đối với các dự án đang xây dựng, trong 3 năm đầu, khách hàng chỉ cần phải trả tiền lãi của khoản vay.

Để có thể vay vốn, khách hàng cần có thu nhập ròng tối thiểu là 10 triệu đồng/tháng (tương đương 480 USD) đối với khách hàng là nhân viên và 20 triệu đồng/tháng (tương đương 1.140 USD) đối với khách hàng là chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có tối thiểu 3 năm thâm niên làm việc hoặc là nhân viên chính thức đối với khách hàng nhận lương hoặc 3 năm hoạt động kinh doanh đối với khách hàng là chủ doanh nghiệp.