Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi cá nhân liên quan phải biết và xác định được cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Với thông tin dưới đây, Kế toán Sài Gòn hy vọng sẽ giúp quý khách hàng có được những cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Khác với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân là thuộc sở hữu của một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của mình. Do đó, liên quan đến thẩm quyền của cơ quan chức năng, cũng khác biệt với doanh nghiệp nhà nước. Nếu thẩm quyền của doanh nghiệp Nhà nước thuộc về  Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang bộ, thì thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân thuộc về Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Công an, Cục thuế,…).

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Ngoài ra, liên quan đến thẩm quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, tại khoản2 điều 27, luật Doanh nghiệp có quy định rõ về việc xét và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu cơ quan thẩm quyền từ chối cấp giấy chứng nhận thì cần phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung.

Nếu bạn muốn đơn giản hơn và tiện lợi hơn thì có thể sử dụng những dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.