Trang chủ » Thành lập doanh nghiệp kiểm toán

Thành lập doanh nghiệp kiểm toán

(Ngày đăng: 03-01-2019 15:32:16) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: https://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html
Bạn đang có ý muốn thành lập doanh nghiệp kiểm toán hãy tìm hiểu kỹ những quy định về việc thành lập kiểm toán.

Tuy nhiên để thành lập một doanh nghiệp kiểm toán không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi phải có những quy định cụ thể về vốn, trình độ chuyên môn,… và các quy định khác phù hợp với pháp luật.

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Sau đây thành lập doanh nghiệp của chúng tôi sẽ giới thiệu những quy định cơ bản khi thành lập doanh nghiệp kiểm toán:

-  Doanh nghiệp kiểm toán có thể được thành lập dưới các hình thức doanh nghiệp sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH một thành viên), Công ty hợp doanh, Doanh nghiệp tư nhân.

-  Muốn thành lập doanh nghiệp kiểm toán phải có ích nhất 3 người có Chứng chỉ kiểm toán viên. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp kiểm toán phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế về kiểm toán.

-  Cá nhân hay tậm thể muốn thành lập doanh nghiệp phải được nhà nước cho phép.

Với thủ tục giấy tờ thì dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi sẽ lo tất cả cho bạn trong thời gian sớm nhất.