Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Thành lập doanh nghiệp một thành viên

Thành lập doanh nghiệp một thành viên

Hiện nay, các cá nhân cũng có ý định thành lập công ty và nhu cầu này ngày một tăng cao. Đó là lý do tại sao bạn nên tham khảo những thông tin thành lập đồng hồ một thành viên.

Việc một thành viên thành lập công ty cũng là một việc rất quan trọng, nó giúp ích rất nhiều trong việc kinh doanh và xây dụng thương hiệu sau này. Nhưng việc đăng ký thủ tục kinh doanh cho một các nhân cũng không phải là dễ dàng gì. Đặc biệt, với những người người lần đâu đăng ký thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Với việc thành lập doanh nghiệp một thành viên thì người thành lập hoặc người được uỷ quyền phải có trách nhiệm và nghĩa vụ để lên sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh hoặc thành phố để đăng khí giấy phép kinh doanh.

Khi nộp hồ sơ thì cá nhân hay người đại diện phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau

+Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;

+Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

+Đã nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan đó có nghĩa vụ xem xét hồ sơ và nếu không có gì xảy ra thì xe cấp giấy phép kinh doanh không lâu sau nha. Tuy nhiên, việc thành lập doanh nghiệp còn một vài giai đoạn nữa và nếu bạn không tự làm được thì có thể thuê người làm giùm. Và người đó là dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói ở Tp Hồ Chí Minh.