Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm những gì?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm những gì?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp là một trong những bước đầu tiên trong quá trình kinh doanh của ban một doanh nghiệp.

Gần như các doanh nghiệp điều phải trải qua vấn đề này để có thể lấy được giấy phép kinh doanh và đăng kí hoạt động kinh doanh đúng pháp luật.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp là việc cần làm của những cá nhân hay tổ chức có ý định thành lập công ty. Các bước và quy trình để thành lập doanh nghiệp điều được phổ biến trên mạng rất nhiều. Nếu bạn muốn tự làm và không cần nhờ tới sự trợ giúp của các dịch vụ thành lập doanh nghiệp thì các bước cần phải làm như thành lập doanh nghiệp là như sau:

+ đầu tiên bạn phải đăng kí kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật

+ tiếp theo quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ đăng ký của bạn và sẽ trả lời kết quả sau thời hạn đăng ký, nếu trong thời gian đó có gì sai xót, không đúng thì cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ có văn báo thông báo cho doanh nghiệp

+ khi đã được thông qua thì cơ quan đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình và không được bắt doanh nghiệp nộp thêm bức cứ giấy tờ nào

…. Và con khá nhiều giấy tờ và thủ tục khác để bạn có thể hoàn thành các công việc cho việc thành lập doanh nghiệp đúng pháp luật