Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Du lịch
  • Thuduc House: Quý 3 có lãi, 9 tháng vẫn lỗ hơn 12 tỷ đồng

Thuduc House: Quý 3 có lãi, 9 tháng vẫn lỗ hơn 12 tỷ đồng

Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2013 của riêng công ty mẹ.

Một dự án căn hộ do Thuduc House đầu tư xây dựng. Ảnh doanh nghiệp

Cụ thể, trong kỳ công ty đạt 66,9 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, khoản giảm trừ doanh thu lên đến 11,5 tỷ đồng chiếm 17% doanh thu bán hàng nên doanh thu thuần bị kéo giảm còn 55,4 tỷ đồng. Song, con số doanh thu này vẫn cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng cao đưa lợi nhuận quý 3 tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 13,6 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả kinh doanh quý 3 có khả quan nhưng tính chung 9 tháng đầu năm 2013 Thuduc House vẫn lỗ hơn 12 tỷ đồng do giá vốn hàng bán cao lên tới 115 tỷ đồng cộng với khoản giảm trừ doanh thu 30,7 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tài chính chỉ đạt 10 tỷ đồng thì chi phí tài chính lại lên đến 55,6 tỷ đồng.