Trang chủ » Trở thành nhà lãnh đạo giỏi

Trở thành nhà lãnh đạo giỏi

(Ngày đăng: 14-12-2019 15:29:02)
Một nhà lãnh đạo giỏi là người biết tạo động lực, thúc đẩy người khác làm việc. Muốn làm được như vậy thì trước tiên bạn cũng phải thúc đẩy bản thân mình trước đã. Lòng nhiệt tình là một thứ rất dễ lan truyền được từ người này sang người khác. Nếu người khác thấy bạn nhiệt tình thì lòng nhiệt tình của họ cũng có thể được khuấy động.

Sẵn sàng sửa sai và không giấu dốt – đó chính là những tính cách rất cần thiết ở một nhà lãnh đạo giỏi. Nhiều người cho rằng khi mình ở cương vị lãnh đạo thì mình không được để cho cấp dưới nhìn thấy những điểm yếu của mình. Họ đã sai lầm. Không thừa nhận những thiếu sót sẽ khiến họ ngày càng trở nên thiếu sót hơn và như vậy thì không thể trở thành một nhà lãnh đạo giỏi được.

Khi có chuyện sai sót xảy ra thì các nhà lãnh đạo giỏi sẽ không bao giờ tìm cách đổ lỗi mà trước tiên họ sẽ tìm cách khắc phục vấn đề. Họ biết rằng việc đổ lỗi lúc đó sẽ chẳng mang lại tác dụng gì cả.

“Hành động” là một trong những phương châm của các nhà lãnh đạo giỏi. Nếu chỉ nói, chỉ lập kế hoạch mà không hành động thì ý tưởng sẽ mãi mãi chỉ là ý tưởng và nó không mang lại tác dụng gì cả. Một nhà lãnh đạo giỏi cũng không chỉ có tinh thần hăng hái hành động mà họ còn biết cách truyền sự đam mê này cho cả những người khác nữa.