Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kinh doanh
  • Văn bản pháp luật thành lập doanh nghiệp

Văn bản pháp luật thành lập doanh nghiệp

Chúng tôi tìm hiểu văn bản pháp luật thành lập doanh nghiệp và được biết có đến 21 loại văn bản quy định về vấn đề này. Một con số không hề nhỏ đối với những ai muốn thành lập doanh nghiệp mà lại không có thời gian tìm hiểu thông tin.

Một số văn bản pháp luật thành lập doanh nghiệp như Thông tư số 03/2004/TT-BKH - ngày 29 tháng 6 năm 2004, Luật doanh nghiệp 2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Tuy nhiên qua thời gian đã có rất nhiều văn bản được sửa đổi và bổ sung để phù hợp với điều kiện hoạt động cũng như nền kinh tế hiện tại. Bạn có thể nhờ dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi tư vấn thêm.

Văn bảnpháp luật thành lập doanh nghiệp được đưa ra nhằm mục đích đảm bảo hoạt động ổn định trong giới doanh nghiệp. Những ai đã tìm hiểu Luật Doanh Nghiệp thì thường rất quen với các điều khoản trong luật này. Đối tượng áp dụng với bộ luật là:

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập.

Trong bộ Luật này, hiển nhiên là doanh nghiệp phải tìm hiểu kĩ những điều khoản đặc biệt là điều 9 – nghĩa vụ của doanh nghiệp trong đó có 8 khoản như khoản 3:

Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Văn bản pháp luật quy định những điều luật doanh nghiệp bắt buộc phải tuân theo, qua đó nhà nước sẽ dễ dàng quản lí nếu doanh nghiệp kê khai giấy tờ đầy đủ và về lâu dài thì doanh nghiệp cũng sẽ có những lợi ích đáng kể nếu làm theo các điều khoản này. Một trong những lợi ích hàng đầu và dễ thấy nhất đó là không bị pháp luật “sờ gáy”.