Trang chủ » Văn hóa làm giàu
Chủ tịch Nhựa Bình Minh và triết lý “biết mình, biết người”

Chủ tịch Nhựa Bình Minh và triết lý “biết mình,...

"Hãy cố gắng hết mình, dù ở bất cứ thời điểm nào. Nhưng phải biết người, biết mình, doanh nghiệp nhỏ thì đặt chiến lược nhỏ, tiến chậm mà chắc", đó là đúc kết kinh...