Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Vốn điều lệ ở doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu?

Vốn điều lệ ở doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu?

Vốn điều lệ trong doanh nghiệp tư nhân là số vốn đầu tư mà cá nhân là chủ doanh nghiệp cam kết trước đó với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực tài chính và quy mô kinh doanh của đơn vị đó.

 

Luật pháp nước ta quy định về vốn điều lệ, đây là loại vốn mà chủ doanh nghiệp, thành viên công ty và cổ đông tham gia góp vào doanh nghiệp đó. Dựa vài việc đóng góp của mỗi người mà sẽ chia theo tỷ lệ phần trăm khác nhau trong công ty hoặc nắm giữa một số cổ phần tương đương với số vốn đã đóng góp. Và ở công ty tư nhân thì việ góp vốn chỉ do duy nhất chủ doanh nghiệp là người thực hiện.

Trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân là người sẽ khai báo mức vốn điều lệ sẽ góp vào công ty của mình. Nước ta không quy định cụ thể số vốn điều lệ được góp vào một doanh nghiệp, tùy vào khả năng của mỗi nhà đầu tư như thế nào mà sẽ đưa ra một con số phù hợp, đúng với con số thực sẽ được góp vào.

Do vậy với doanh nghiệp tư nhân cũng vậy, sẽ không có mức quy định cụ thể về vốn điều lệ mà chủ doanh nghiệp góp vào ở một mức tối thiểu hay tối đa. Tùy vào nguồn lực tài chính như thế nào mà mỗi cá nhân có thể đưa ra. Đây được xem là cơ sở để đánh giá về nguồn lực tài chính của một doanh nghiệp, dựa vào đó sẽ tạo thêm sự tin tưởng đến từ các khách hàng và đối tác của đơn vị đó.

Việc góp vốn điều lệ sau khi thành lập doanh nghiệp sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian theo quy định. Đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân không thể thực hiện góp vốn theo như đúng cam kết, lúc này buộc phải điều chỉnh số vốn cam kết về một mức sau cho phù hợp, bởi như vậy khi thực hiện các vấn đề liên quan đến kế toán sẽ dễ dàng.

Do doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, vì vậy mà vốn điều lệ ở công ty này chỉ là hình thức để duy hoạt động và cho thấy quy mô kinh doanh của đơn vị đó. Bởi khi có rủi ro hay giải quyết các khoản nợ sẽ không chỉ trong phạm vi số vốn đó mà bằng tất cả tài sản của chủ doanh nghiệp hiện có, dưới mọi hình thức.