Mạng làm giàu

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Xử lý vi phạm đặt tên doanh nghiệp theo nghị định 43

Xử lý vi phạm đặt tên doanh nghiệp theo nghị định 43

Nếu bạn cho rằng khi đặt tên doanh nghiệp thì bạn có thể đặt theo sở thích, theo ý muốn của mình thì đó là điều hoàn toàn sai lầm.Mặc dù doanh nghiệp là do bạn thành lập nhưng việc này cần phải đặt tên doanh nghiệp theo nghị định 43 mà pháp luật nếu không sẽ bị xử phạt theo quy định.

Quy định về việc thực hiện các thủ tục hành chính của pháp luật đang ngày càng có sự chồng chéo và rắc rối hơn khiến cho các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện. Đó chính là lý do mà nhiều người đã lựa chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ tốt nhất.

Xử lý vi phạm đặt tên doanh nghiệp theo nghị định 43

Nói đến việc đặt tên doanh nghiệp theo nghị định 43 thì nhiều người thường quan tâm đến những quy định đặt tên như thế nào mới đúng mà hầu hết các doanh nghiệp chưa để ý đến quy định xử phạt như thế nào đối với việc doanh nghiệp đặt tên công ty vi phạm quy định của pháp luật.

Xử lý việc đặt tên doanh nghiệp vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp

- Doanh nghiệp không được sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại hay địa chỉ địa lý của thương hiệu khác đã được đăng ký bảo hộ để sử dụng trong việc đặt tên doanh nghiệp của mình, trừ trường hợp được doanh nghiệp đó đồng ý cho phép sử dụng.

- Doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đặt tên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nếu vi phạm thì doanh nghiệp phải tiến hành thủ tuc đổi tên.

- Khi phát hiện việc doanh nghiệp đặt tên vi phạm quyền sở hữu công nghiệp thì chủ sở hữu công nghiệp có quyền đề nghị cơ quan chức năng buộc doanh nghiệp phải thay đổi sang tên khác cho phù hợp, với điều kiện là chủ sở hữu công nghiệp phải cung cấp được các giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã vi phạm quyền sở hữu công nghiệp.

- Cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo với các giấy tờ pháp lý theo đúng quy định đến doanh nghiệp để thông báo về việc đặt tên của doanh nghiệp đã vi phạm bản quyền công nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục đang ký sang một tên khác. Thời gian gửi thông báo là 10 này làm việc, tính từ ngày cơ quan chức năng nhận được giấy tờ đầy đủ của chủ sở hữu công nghiệp.

- Doanh nghiệp đặt tên vi phạm quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đổi tên doanh nghiệp trong vòng 02 tháng, tính từ ngày cơ quan chức năng gửi thông báo đến doanh nghiệp. Nếu ssau 02 tháng mà doanh nghiệp vẫn chưa thay đổi tên thì cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Như vậy thì khi đặt tên doanh nghiệp theo nghị định 43 doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định xử phạt để có thể kịp thời sửa đổi, tránh những rủi ro không đáng có về sau.