Mạng làm giàu
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn lao động hiện nay có gì bất cập?

Huấn luyện an toàn lao động hiện nay có gì bất cập?

Ban đầu, những trung tâm huấn luyện an toàn lao động do các cơ quan thuộc nhà nước quản lý. Nhưng khi nhu cầu trở nên nhiều và cấp thiết hơn, thì những tổ chức tư cũng có thể làm công tác huấn luyện. Điều đó gây ảnh hưởng để chất lượng chung của ngành huấn luyện an toàn.

 

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Thời gian qua, việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động vẫn còn chưa đầy đủ, đào tạo không phải là chất lượng cao. Nâng cao chất lượng đào tạo an toàn là một trong những biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn lao động.

Công ty dược phẩm An Thiên Đặc biệt, ngày 18/10/2013, Bộ LĐTBXH và XH có Thông tư số 27 "Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động" để nâng cao chất lượng huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động. Tuy nhiên huấn luyện an toàn lao động là không đủ.

Dược phẩm An Thiên Trong nguyên nhân của tai nạn lao động, thiết bị trục trặc gây ra ảnh hưởng với sức khỏe và an toàn cho các đơn vị đào tạo không được quan tâm sâu sắc. Bằng cách nghiên cứu các công tác thanh tra trong một số đoàn kiểm tra an toàn lao động và đơn vị y tế ở tất cả các cấp, huấn luyện an toàn lao động cho người lao động còn hình thức, tự đào tạo; Câu hỏi, nội dung đào tạo hàng năm không thay đổi, các bài kiểm tra có sẵn bản sao, nhân viên thậm chí có thể nhờ người khác để sao chép và sau đó ký tên. Việc huấn luyện an toàn và cấp chứng chỉ về quản lý, hoạt động của thiết bị, công nhân, chỉ huy, không phải là một yêu cầu đào tạo đảm bảo.

Ngoài ra, do chi phí liên quan, thời gian đào tạo sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nên không có đơn vị tổ chức hoặc chỉ được đào tạo để đối phó. Tình trạng như vậy là do những bất cập trong các quy định về đào tạo an toàn chẳng hạn như đào tạo kinh doanh tự tổ chức; không có quy định về thời gian và nội dung của các chương trình đào tạo, tiêu chuẩn đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và đào tạo; tài liệu đào tạo được sử dụng bởi các lập đơn vị lao động ... dẫn đến không có sự thống nhất, từng làm nhiều đơn vị, cơ sở đào tạo là không chặt chẽ ...Đó chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều bất cập của việc huấn luyện an toàn lao động hiện nay.