Mạng làm giàu
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Những rủi ro vận tải đường biển bị loại trừ bảo hiểm

Những rủi ro vận tải đường biển bị loại trừ bảo hiểm

Rủi ro loại trừ được hiểu đơn giản là những tình huống sự cố mà không hề được bảo hiểm tổn thất nếu xảy ra trong vận tải đường biển. Vậy có những loại rủi ro nào trong nhóm này?

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Nhóm rủi ro loại trừ hoàn toàn không được sử dụng bảo hiểm vận tải đường biển, và khi xảy ra chủ hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những tổn thất của mình. Do đó, ta cần biết những rủi ro nào thuộc nhóm loại trừ để có biện pháp đề phòng một cách triệt để nhất cho mình.

Công ty dược phẩm An Thiên Chúng ta được biết rằng bảo hiểm chính là giải pháp chia sẻ và giảm thiểu thiệt hại cũng như tổn thất có thể gây ra khi gặp rủi ro trog những chuyến vận tải đường biển. Tuy nhiên có những nhóm rủi ro mà bảo hiểm không chấp nhận chi trả khi nó xảy ra, trừ một số trường hợp đặc biệt.

vận tải đường biển

Dược phẩm An ThiênNhư đã biết vận tải đường biển bao gồm cả vận chuyển nội địa và quốc tế đều cần có bảo hiểm để đảm bảo và hạn chế những tổn thất cũng như thiệt hại có thể xảy ra do các rủi ro trên đường vận chuyển. Rủi ro cũng sẽ được phân nhóm dựa vào điều kiện bảo hiểm, nếu như nhóm rủi ro hàng hải được bảo hiểm cơ bản nhất thì nhóm rủi ro loại trừ chỉ được bảo hiểm phần nào và chỉ khi được thỏa thuận từ ban đầu.

Nhóm rủi ro loại trừ bao gồm hai nhóm nhỏ là nhóm loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm, có nghĩa là nhóm này có thể được bảo hiểm khi có thỏa thuận. Trong khi đó, nhóm rủi ro loại trừ tuyệt đối thì hoàn toàn không được bảo hiểm khi xảy ra trong vận tải đường biển.

-  Các rủi ro loại trừ trong đơn bảo hiểm

+ Rủi ro do chiến tranh

+ Rủi ro do đình công, nổi loạn, bạo động

+ Hậu quả của phóng xạ hay nhiễu phóng xạ phát sinh từ vụ nổ nguyên tử, việc dùng năng lượng nguyên tử hoặc chất liệu phóng xạ hạt nhân.

+ Hư hỏng tự phát sinh, tự bốc cháy, hao hụt tự nhiên hoặc do đặc tính tự nhiên của hàng hóa được bảo hiểm.

- Các rủi ro loại trừ tuyệt đối

+ Do việc làm sai trái cố ý của người được bảo hiểm.

+ Do chậm trễ hay thị trường xuống giá hoặc mất thị trường

+ Do bao bì không đúng quy cách hoặc việc vận chuyển hàng hóa được bảo hiểm không đầy đủ, không thích hợp.

+ Do vi phạm nguyên tắc xuất nhập khẩu hoặc chuyển khẩu hoặc hàng hóa không đủ giấy tờ xuất nhập khẩu.

+ Do chủ tàu, người quản lý, người thuê hay người điều hành tàu không trả được nợ hoặc thiếu vốn về tài chính gây ra.

+ Do tàu đi lệch hướng bất hợp lý.

+ Bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất là nội tỳ, ẩn tỳ hay tổn thất là do bản thân tính chất hàng hóa gây ra, như vậy nếu hàng hóa bị nứt, tỳ vết... do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi chế tạo không thuộc phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm. Hàng hóa dễ bị hư hỏng (Perishable Goods) hay bị tổn thất vì nội tỳ, do hàng hóa giao chậm ( ví dụ hàng hoa quả), hư hại này không được bảo hiểm bồi thường.

+ Bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường do rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm.

+ Tàu không có khả năng đi biển.