Mạng làm giàu
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Quy định kê khai thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân

Quy định kê khai thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân

Vì sự khác biệt trong chế độ trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân so với các loại hình doanh nghiệp khác nên nhiều người vẫn còn mơ hồ trong vấn đề kê khai thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân như thế nào mới thực sự mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Bất cứ vấn đề nào liên quan đến thủ tục, thuế trong các hoạt động thành lập kinh doanh của doanh nghiệp thì bạn đều có thể liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi để có được sự hỗ trợ hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Quy định kê khai thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân

Để có thể biết được là việc kê khai thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân cần làm là loại thuế gì thì bạn cần phải hiểu rõ bản chất của doanh nghiệp để có thể biết được vì sao mà pháp luật lại quy định như vậy đối với loại hình doanh nghiệp này.

Bản chất của doanh nghiệp tư nhân

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và không được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh hay tham gia sáng lập công ty hợp danh nào khác.

- Hoạt động của doanh nghiệp tư nhân mang tính chất tự quyết.Có nghĩa là chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự mình quyết định mọi vấn đề đối với việc định đoạt các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Vì doanh nghiệp tư nhân không có sự tách bạch về tài sản với doanh nghiệp tư nhân nên nó không có tư cách pháp nhân. Người chủ phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ bằng tất cả tài sản mình có, kể cả tài sản góp vào doanh nghiệp hay không góp vào doanh nghiệp.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán, cho , tặng hay cho thuê doanh nghiệp tư nhân theo nhu cầu của mình mà không cần phải thông qua ý kiến của bất cứ ai.

Có thể thấy là doanh nghiệp tư nhân như một tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp. Vì thế cho nên, khi kê khai thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân thì nhiều người không biết là phải kê khai thuế TNDN hay thuế TNCN mới đúng. Thực ra thì doanh nghiệp tư nhân thuộc vào đối tượng phải kê khai thuế TNDN. Theo Công văn 11971/11971/BTC-TCT ngày 26 tháng 8 năm 2009 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Bộ tài chính đề cập đã quy định doanh nghiệp tư nhân sẽ không cần phải chịu thuế TNCN với phần thu nhập còn lại sau khi đã đóng thuế TNDN. Như vậy thì các khoản thu xuất phát từ doanh nghiệp tư nhân bao gồm cả khoản thu có được từ việc bán doanh nghiệp sau khi đã chịu thuế TNDN rồi thì không cần phải thực hiện kê khai thuế TNCN nữa.

Trường hợp mà chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải kê khai thuế TNCN được quy định là xuất phát từ những khoản thư nhập có được không phải từ doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ như: trúng thường, thừa kế hay quà tặng… Đây là điều mà bạn cần biết nếu muốn thực hiện các phương pháp tính thuế cho doanh nghiệp tư nhân hay chủ doanh nghiệp tư nhân.

Có thể nói, vấn đề kê khai thuế khi bán doanh nghiệp tư nhân không phải là quá khó khăn để có thể thực hiện cho đúng. Bạn cần phải lưu ý thông tin này để đảm bảo là việc thực hiện kê khai thuế được chính xác nhất.