Mạng làm giàu
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Làm giàu
  • Bạn sẽ được làm trong công ty lớn nếu như bạn kế thúc khóa học kế toán thuế

Bạn sẽ được làm trong công ty lớn nếu như bạn kế thúc khóa học kế toán thuế

Kế toán thuế đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp, do đó nếu bạn chưa có kiến thức vững vàng và kinh nghiệm thực tế thì khó có cơ hội được trở thành kế toán thuế hay vươn lên vị trí kế toán trưởng trong công ty.

Nhu càu tham gia một khóa học kế toán thuế thực hành thực tế là rất lớn đối với cac bạn sinh viên mới ra trừơng, chưa có kinh nghiệm thực tê. Bởi vì công việc kế toán thuế là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Chính vì thế các doanh nghiệp rất quan tâm tới những kiến thức này khi tuyển dụng.

Đến với khóa học kế toán thuế do trung tâm học kế toán thực hành Gia sư kế toản trưởng tại tphcm  tổ chức các bạn sẽ được trang bị những ký năng cũng như kinh nghiệm làm việc kế toán thuế tực tế, đáp ứng được các nhu cầu của nhà tuyển dụng, Các kỹ năng kế toán thuế các bạn còn hạn chế sẽ được chúng tôi bổ sung cho các bạn trong khóa học kế toán thuế.

Kỹ năng quyết toán thuế

Kỹ năng lập báo cáo thuế

Báo cáo thuế thu nhập

Các luật trong kế toán thuế ...

Chúng tôi không giới hạn thời gian thực hành trên máy cho đến khi các bạn thành thạo mới thôi

Xem thêm chi tiết về đối tượng,  nội dung khóa học ,thời gian và học phí ....hocketoanthuchanh.vn