Mạng làm giàu
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Kinh doanh
  • Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ taxi tải Thành Hưng

Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ taxi tải Thành Hưng

Ngày nay chắc chắn không ai có thể phủ nhận được vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ taxi tải đối với sự tồn tại và phát triển ổn định của đời sống kinh tế xã hội nói chung và với các doanh nghiệp nói riêng.

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Tuy vậy, sự nhận thức của tuyệt đại bộ phận trong chúng ta về vấn đề chất lượng cho đến nay đều thông qua sự cảm nhận từ thực tế thường là cảm tính. Muốn nâng cao nhận thức về vai trò của công tác nâng cao chất lượng cũng như quản lý chất lượng thì điều kiện tiên quyết cần phải nâng cao nhận thức về mặt lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn. Đến đây ta đặt ra câu hỏi: Cái gì quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp? Câu trả lời ở đây chính là thị trường. Nếu như sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp mà không được thị trường chấp nhận thì tất yếu doanh nghiệp đó sẽ đi tới diệt vong. Vậy thì muốn tồn tại và phát triển đi lên thì không còn cách nào khác là doanh nghiệp phải làm như thế nào đó để thoả mãn được thị trường bằng chính những sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp. Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải cũng không nằm ngoài quy luật hà khắc đó. Đặc biệt trong những năm trở lại đây với chính sách mở cửa của nhà nước thì sức ép của đối thủ cạnh tranh ngày càng gay gắt dẫn đến thị phần của doanh nghiệp ngày càng bị đe doạ thì việc nâng cao chất lượng dịch vụ là hết sức cần thiết đối với công ty hiện nay cũng như trong tương lai.

 

Công ty dược phẩm An Thiên LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay chắc chắn không ai có thể phủ nhận được vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đối với sự tồn tại và phát triển ổn định của đời sống kinh tế xã hội nói chung và với các doanh nghiệp nói riêng. Tuy vậy, sự nhận thức của tuyệt đại bộ phận trong chúng ta về vấn đề chất lượng cho đến nay đều thông qua sự cảm nhận từ thực tế thường là cảm tính. Muốn nâng cao nhận thức về vai trò của công tác nâng cao chất lượng cũng như quản lý chất lượng thì điều kiện tiên quyết cần phải nâng cao nhận thức về mặt lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn. Đến đây ta đặt ra câu hỏi: Cái gì quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp? Câu trả lời ở đây chính là thị trường. Nếu như sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp mà không được thị trường chấp nhận thì tất yếu doanh nghiệp đó sẽ đi tới diệt vong. Vậy thì muốn tồn tại và phát triển đi lên thì không còn cách nào khác là doanh nghiệp phải làm như thế nào đó để thoả mãn được thị trường bằng chính những sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp. Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải cũng không nằm ngoài quy luật hà khắc đó. Đặc biệt trong những năm trở lại đây với chính sách mở cửa của nhà nước thì sức ép của đối thủ cạnh tranh ngày càng gay gắt dẫn đến thị phần của doanh nghiệp ngày càng bị đe doạ thì việc nâng cao chất lượng dịch vụ là hết sức cần thiết đối với công ty hiện nay cũng như trong tương lai. Để hiểu sâu hơn về vấn đề này thì mời thầy và các bạn hãy cùng nhóm mình tìm hiểu về “CÔNG TY TAXI TẢI THÀNH HƯNG cũng như các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty này”. 2. Mục đích Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ taxi tải Thành Hưng. 3. Yêu cầu Tập hợp sức mạnh tập thể của các thành viên trong nhóm, có sự phân công giao việc cụ thể, rõ ràng giữa các thành viên. Tham khảo tư liệu qua sách vở, các phương tiện thông tin đại chúng… Tìm hiểu nội quy, quy định của công ty về việc nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp so sánh. Phương pháp diễn dịch Phương pháp logic. Phương pháp tổng hợp, phân tích. 5. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: thư viện trường Đại học Công Nghiệp, các trang web. Phạm vi về thời gian: 4 tuần 6. Kết quả nghiên cứu Qua quá trình tìm hiểu chúng ta thấy được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty, các biện pháp khắc phục mà công ty áp dụng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của mình. Những yếu tố giúp Thành Hưng đứng vững trên thị trường và hoạt động suốt hơn 13 năm vừa qua. Thành Hưng đã và đang phấn đấu trở thành một trong những công ty dịch vụ hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới.
Dược phẩm An Thiên PHẦN I :NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ VỚI VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHƯƠNG I. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1.1 Dịch vụ và đặc điểm của dịch vụ Theo ISO 9000:2000, dịch vụ là kết quả ít nhất một hoạt động cần được tiến hành tại nơi tương giao giữa người cung cấp và khách hàng và thường không hữu hình. Trong đó khách hàng là tổ chức hay cá nhân nhận sản phẩm, người tiêu dùng, người hưởng dịch vụ, người sử dụng cuối cùng, người bán lẻ, người được hưởng lợi và người mua... khách hàng có thể là khách hàng nội bộ hay bên ngoài tổ chức. Khách hàng nội bộ: bao gồm cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc cho Công Ty. Khách hàng bên ngoài: là toàn bộ những người mua sản phẩm của doanh nghiệp mà không phải là khách hàng bên trong. Người cung ứng là tổ chức hay cá nhân cung cấp sản phẩm, là người sản xuất, phân phối, bán lẻ hay bán buôn sản phẩm hay người cung cấp dịch vụ hay thông tin... người cung ứng có thể là người nội bộ hay bên ngoài tổ chức. Trong tình huống hợp đồng người cung ứng tiếp xúc có thể cử đại diện hoặc dùng phương tiện giao dịch. Hoạt động của khách hàng khi tiếp xúc với người cung cấp cũng hết sức quan trọng do việc cung cấp dịch vụ. Việc cung cấp hoặc sử dụng sản phẩm hữu hình có thể là một phần của việc cung cấp dịch vụ. Dịch vụ có thể gắn với việc sản xuất và việc cung cấp, sản xuất sản phẩm hữu hình. Ngày nay khó có thể phân biệt rõ ràng lĩnh vức sản xuất và dịch vụ. Mọi hoạt động sản xuất đều bao gồm cả dịch vụ nhỏ, dịch vụ cung ứng, dịch vụ phân phối, dịch vụ bảo hành, dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, sử dụng. Thậm chí một sản phẩm khi đến tận tay khách hàng sẽ trở thành một dịch vụ và một dịch vụ thường có bán kèm hàng hóa (đồ ăn, xăng dầu...). Như vậy, dịch vụ là một hàng hoá đặc biệt. Tuy nhiên nó khác với hàng hoá vật chất, dịch vụ có những đặc điểm sau đây: + Dịch vụ không có hình thức cụ thể, nó thường mang tính vô hình, chúng ta không thể sờ, nếm và không thể thấy chúng được. Các hình thức hữu hình như món ăn trong nhà hàng, xe ô tô, các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày v.v... là để thể hiện dịch vụ nhưng bản thân chúng không phải là dịch vụ. Khi những thứ này ngừng hoạt động thì ngay lập tức người tiêu dùng không được hưởng dịch vụ tương ứng. Đặc điểm này làm cho chất lượng dịch vụ chủ yếu phụ thuộc vào cảm nhận của khách hàng, nhưng không phải bao giờ khách hàng cũng có sở thích và sự cảm nhận như nhau. Ví dụ: Khi đi ô tô không phải ai cũng thích sử dụng máy điều hòa. + Tính không đồng nhất, các dịch vụ đều có sự biến động lớn so với các sản phẩm vật chất bởi việc tạo ra chúng bao hàm sự đóng góp cơ bản của con người và quá trình rất khó tiêu chuẩn hoá kết quả của nó phụ thuộc vào những người liên quan. + Quá trình cung cấp dịch vụ và tiêu dùng diễn ra trong khoảng thời gian: Quá trình cung cấp dịch vụ với sự tham gia trực tiếp của khách hàng vào quá trình. Vì vậy một nhà hàng bán thức ăn ngon nhưng lại bị đánh giá thấp về chất lượng thấp như việc phục vụ chậm, tính tiền lâu, thái độ nhân viên, hình thức, đi đứng, nói năng của nhân viên làm phật lòng khách hàng. + Một đặc tính rất đặc trưng của dịch vụ là không dễ dự trữ lưu kho: Nó vận hành như một hệ thống mở chịu sự tác động của môi trường và không chấp nhận sự nửa vời. Người ta không thể khi đang cung cấp dịch vụ dừng lại để thời gian sau cung cấp tiếp. Không thể có một khách hàng nào có thể chấp nhận khi đi ô tô được nửa đường dừng lại mai đi tiếp. Mặt khác, người mua và người bán không thể sở hữu được dịch vụ. Nó tồn tại thông qua sự hợp tác giữa hai bên. Địa điểm cung cấp dịch vụ phụ thuộc vào khách hàng. Vì vậy điểm kinh doanh phải thuận lợi đối với khách hàng, đòi hỏi Công Ty phải làm sao để quản lý tốt được chất lượng những đơn vị phục vụ ở các địa điểm khác nhau đảm bảo tính đồng nhất của chất lượng dịch vụ. Mối quan hệ qua lại giữa khách hàng và nhân viên phục vụ dẫn đến không khí làm việc mang tính con người cao. Nó tạo nên sự đồng nhất trong chất lượng dịch vụ. Thêm vào đó bất kỳ một khâu nào trong quá trình cung cấp dịch vụ làm cho khách hàng không hài lòng dẫn đến kết quả đánh giá không tốt cho cả quá trình cung cấp dịch vụ mặc dù các khâu khác rất tốt. 1.2 Đặc điểm của ngành vận tải (dịch vụ vận tải). Ngành vận tải tham gia vào quá trình sản xuất nhưng không trực tiếp tạo ra sản phẩm. Do vậy đặc điểm lớn nhất của vận tải là ngành dịch vụ, kết quả của hoạt động dịch vụ vận tải là làm thay đổi chu chuyển lượng hàng hoá hay hành khách mà nó vận chuyển trong thời gian và không gian xác định. Hoạt động vận tải tham gia vào quá trình lưu chuyển hàng hoá, thúc đẩy quá trình giao lưu, phân phối hàng hoá giữa các vùng, các quốc gia. Hoạt động vận tải tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh thông qua giá cước vận chuyển hàng hoá, hành khách,... Nếu giá cước vận chuyển tăng, dịch vụ vận tải sẽ làm tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá mà nó vận chuyển. Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, cước phí vận tải (chi phí vận tải) là chỉ tiêu quan trọng. Nó cho phép so sánh lợi thể cạnh tranh, một doanh nghiệp vận tải có giá cước vận chuyển thấp sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn so với các doanh nghiêp khác trong nội bộ ngành. Giữa các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp nào tận dụng được lợi thế cạnh tranh, tiếp cận thị trường tốt thì hiệu quả sản xuất kinh doanh mang lại sẽ cao hơn doanh nghiệp khác cùng ngành. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh chất lượng phục vụ của ngành vận tải được đánh giá bằng lượng hàng hoá và hành khách chu chuyển, tốc độ chu chuyển nhanh hay chậm. Cơ chế thị trường đòi hỏi mức chính xác về thời gian và tiến độ cao. Một thời gian ngắn có thể quyết định tới sự thành công hay thất bại của hoạt động sản xuất bất kỳ doanh nghiệp nào. Vậy một đặc điểm của hoạt động vận tải là tốc độ vận chuyển phải được bảo đảm chính xác cho các doanh nghiệp sử dụng phương tiện vận tải. Qua đó đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp vận tải trong quá trình cạnh tranh là chất lượng phục vụ bảo đảm thời gian và tiến độ chu chuyển hành khách và hàng hoá. Trong thời kỳ hiện nay lĩnh vực kinh doanh vận tải có một số đặc điểm cơ bản như sau: - Hoạt động vận tải diễn ra trên một phạm vi rộng, phân tán: Đây là một đặc điểm rất dễ nhận thấy bởi vì bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần đến vận tải. Vận tải chuyển nguyên liệu đầu vào đến nơi sản xuất đồng thời đưa sản phẩm đầu ra tới nơi tiêu thụ. Tốc độ vận chuyển phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng và thời tiết: + Cơ sở hạ tầng gồm: hệ thống cầu, đường giao thông tác động trực tiếp tới tốc độ, chất lượng vận chuyển trên mặt đất. Nếu chất lượng đường giao thông kém, hệ thống cầu phà không tốt dẫn đến tắc nghẽn sẽ làm giảm tiến độ vận chuyển. Mặt khác, chất lượng đường giao thông kém sẽ ảnh hưởng tới chất lượng hàng hoá được vận chuyển. + Thời tiết là yếu tố tác động mạnh tới vận chuyển bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ. Thời tiết xấu các phương tiện vận tải sẽ không hoạt động được hàng hoá bị ứ đọng không được lưu thông, phân phối trên thị trường. - Các nguồn hàng, khối lượng hàng hoá và hành khách vận chuyển ngày càng gia tăng nhưng tỷ lệ tăng thấp hơn so với mức tăng của các phương tiện, doanh nghiệp vận tải. - Vốn đầu tư ban đầu cho các phương tiện vận tải nhiều, khấu hao của phương tiện trong quá trình hoạt động lớn, chi phí giá thành cho vận tải như chi phí nhiên liệu, giá phụ tùng thay thế, các loại phí, lệ phí đưòng, cầu,... tăng cao. Phụ tùng thay thể của các phương tiện vận tải hầu như phải nhập từ nước ngoài nên giá thành tương đối đắt. CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY TAXI TẢI THÀNH HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH HƯNG Toà nhà Thành Hưng 104-106 Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên, Hà Nội. ĐT: 04.38.73.1414 - 38.73.22.46   *  Fax: 04.38.27.4038. E-mail: contact@thanhhunggroup.com E-mail : vncancel8@gmail.com 2.1 Lịch sử hình thành: Vào những năm của thập kỷ 90 (1990 - 2000) tình hình giao thông đô thị của Thành phố Hà Nội và các Thành phố lớn trên cả nước rất phức tạp. Chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường của Đảng và Nhà nước đã tạo nên một môi trường tích cực, khuyến khích đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phát triển và kéo theo đó là sự bùng nổ ồ ạt các phương tiện giao thông thô sơ như xe bò, xe kéo, xe công nông, xe lam, xe ba gác, xe xích lô… đã gây khó khăn, trở ngại cho hoạt động giao thông trên đường phố... Trước tình hình đó, Công ty Thành Hưng đề xuất dự án Taxi Tải và đưa đội xe Taxi Tải vào kinh doanh vận tải hàng hóa. Ngày 16/06/1996 đội xe Taxi Tải với 40 chiếc xe mang mầu da cam của Thành Hưng khai trương hoạt động. Ngay lập tức, Dự án Taxi Tải đã được Thành Ủy, UBND, Sở GTCC Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng ủng hộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, đoàn xe Taxi Tải mang mầu da cam của Thành Hưng với phương châm phục vụ: Taxi Tải – Cánh Tay Phải Của Bạn đã đi vào thị trường và được nhân dân cả nước mến mộ, cộng đồng các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất hưởng ứng. Dự án Taxi Tải đã được Bộ Giao thông Vận tải khuyến khích phát triển trên cả nước. Rất nhiều các doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng…đã đến để tham khảo và học hỏi mô hình Taxi Tải của Thành Hưng. Từ 40 xe Taxi Tải ban đầu, đến nay, sau 13 năm hoạt động, Hãng Taxi Tải Thành Hưng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 300 xe, còn tính trong cả nước với hàng chục chi nhánh ở các Tỉnh, Thành phố khác con số đó lên đến 700 xe. 2.2 Giới thiệu dịch vụ Taxi Tải Thành Hưng: Vào những năm của thập kỷ 90 (1990 - 2000) tình hình giao thông đô thị của Thành phố Hà Nội và các Thành phố lớn trên cả nước rất phức tạp. Chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường của Đảng và Nhà nước đã tạo nên một môi trường tích cực, khuyến khích đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phát triển và kéo theo đó là sự bùng nổ ồ ạt các phương tiện giao thông thô sơ như xe bò, xe kéo, xe công nông, xe lam, xe ba gác, xe xích lô… đã gây khó khăn, trở ngại cho hoạt động giao thông trên đường phố... Trước tình hình đó, Công ty Thành Hưng đề xuất dự án Taxi Tải và đưa đội xe Taxi Tải vào kinh doanh vận tải hàng hóa.Ngày 16/06/1996 đội xe Taxi Tải với 40 chiếc xe mang mầu da cam của Thành Hưng khai trương hoạt động. Ngay lập tức, Dự án Taxi Tải đã được Thành Ủy, UBND, Sở GTCC Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng ủng hộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, đoàn xe Taxi Tải mang mầu da cam của Thành Hưng với phương châm phục vụ: Taxi Tải – Cánh Tay Phải Của Bạn đã đi vào thị trường và được nhân dân cả nước mến mộ, cộng đồng các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất hưởng ứng. Dự án Taxi Tải đã được Bộ Giao thông Vận tải khuyến khích phát triển trên cả nước. Rất nhiều các doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng…đã đến để tham khảo và học hỏi mô hình Taxi Tải của Thành Hưng. Từ 40 xe Taxi Tải ban đầu, đến nay, sau 12 năm hoạt động, Hãng Taxi Tải Thành Hưng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 300 xe, còn tính trong cả nước với hàng chục chi nhánh ở các Tỉnh, Thành phố khác con số đó lên đến 700 xe. 2. Cho thuê xe tải các loại: -    Với đội ngũ lái xe nhiệt tình, tay nghề vững vàng, kinh nghiệm, thông thuộc địa hình Hà Nội cũng như các tỉnh cùng các loại xe Taxi tải có chế độ bảo hành bảo dưỡng thường xuyên để luôn đáp ứng nhanh các yêu cầu của Quý Khách hàng. -    Tất cả các lái xe đều chịu trách nhiệm bảo quản hàng hoá của Quý vị như của chính bản thân mình. Nhận nơi giao, giao nơi đến theo đúng giờ yêu cầu và danh sách hàng của Quý Khách hàng. -    Chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh thời gian vận chuyển vào mọi thời điểm và tư vấn cho Quý vị chọn loại xe Taxi tải phù hợp và rẻ nhất cho từng loại hàng hoá. -    Vận chuyển hàng hoá đi các tỉnh với mức cước được báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách cho từng loại xe Taxi tải và từng quãng đường. -    Có giá ưu đãi cho Hợp đồng vận chuyển dài hạn và có chế độ khuyến mãi, ưu đãi đối với các Khách hàng ký hợp đồng chạy nợ (thanh toán cuối mỗi tháng có phát sinh vận chuyển). 3. Dich vụ Bốc xếp, nâng hạ, vận chuyển Với đội ngũ công nhân và các loại máy nâng hạ, cẩu: -    Xe cẩu tự hành: 2.5 tấn và 3.5 tấn. -    Xe nâng: 1.5 tấn đến 8 tấn. -    Cẩu: 2.5 tấn đến 15 tấn. -    Các loại balăng và các thiết bị khác. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu về bốc xếp, vận chuyển các loại hàng hoá nặng, công kềnh tại mọi địa hình theo yêu cầu của Quý khách. 2.3 Các lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ chính Dịch vụ chuyển nhà Dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói Tãi tải và vận chuyển hàng hóa Dv chuyển nhà Dv chuyển văn phòng Dv chuyển nhà giá rẻ Dv chuyển văn phòng giá rẻ Dv taxi tải Các lĩnh vực hoạt động khác Taxi khách và taxi gia đình đầu tư và kd thương mại tổ chức sự kiện THÀNH HƯNG 2.4 Sơ đồ tổ chức công ty Taxi Tải Thành Hưng:  2.5 Chính sách chất lượng: 1. Hãy đi lên từ văn hoá – văn hoá vừa là nền tảng - vừa là động lực và là mục đích vươn tới nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng. Toàn bộ hệ thống kinh doanh của Công ty phải tuân thủ định hướng này. Hãy cùng nhau đoàn kết, phấn đấu không ngừng nhằm xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Tất cả vì lợi ích của khách hàng. 2. Khách hàng luôn đúng trong mọi trường hợp. Khẩu hiệu hành động này đặt yêu cầu phục vụ khách hàng của Công ty là tối thượng. - Phải luôn lắng nghe với thái độ thật sự cầu thị đối với mọi ý kiến đóng góp của khách hàng. Phải thường xuyên giữ gìn mối liên hệ mật thiết với khách hàng. “Trung thành, tận tụy” với khách hàng là thể hiện tính cạnh tranh lành mạnh và tích cực nhất. - Mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty phải lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo chất lượng sản phẩm dịch vụ. Phải chu đáo tận tâm phục vụ khách hàng, để đón nhận từ khách hàng sự mến mộ và tin cậy. 3. Trên quan điểm “Con người là nhân tố quyết định” để xây dựng chiến lược nguồn lực nhằm tạo dựng một đội ngũ cán bộ công nhân viên tâm huyết, gắn bó lâu dài với Công ty và đầy đủ năng lực để phục vụ một cách tốt nhất cho sự phát triển của Công ty. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THÀNH HƯNG XIN CAM KẾT Phong cách phục vụ: Dạ, vâng, cảm ơn, xin lỗi... Phương châm phục vụ: Khách hàng luôn đúng trong mọi trường hợp. Mục đích phục vụ: Mang đến nhiều cách chi tiêu thông minh. Kết quả phục vụ: Lợi nhuận có được từ Đạo đức kinh doanh. 2.6 Hoạt động Marketing của công ty Taxi Tải Thành Hưng: 2.6.1 Thư gửi đến các đối tác hợp tác đầu tư: KÍNH GỬI ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Hưng xin gửi tới các đối tác trong và ngoài nước lời chào trân trọng. Chúng tôi xin được phép tự giới thiệu đôi nét về quá trình xây dựng và phát triển của Công ty Thành Hưng nhằm tăng cường sự hiểu biết để mong muốn tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh Taxi và Cho Thuê Xe trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Công ty Thành Hưng là doanh nghiệp kinh doanh vận tải chuyên nghiệp từ năm 1996. Là Hãng khai sinh mô hình Taxi Tải đầu tiên trong cả nước. Từ 40 xe đầu tiên ngày khai trương, đến nay đã phát triển mở rộng thêm hàng chục chi nhánh, với gần ngàn đầu xe ôtô các loại và hơn 1000 cán bộ công nhân viên. Cùng với hoạt động Taxi Tải, Thành Hưng cũng là Hãng sáng tạo phương thức xe Taxi chở khách mang tên :”Xe Gia Đình” không treo đèn và mang biển hiệu Taxi, nhưng đã 08 năm liền dẫn đầu về doanh thu và số lượng khách hàng trên cả nước về kinh doanh dòng xe nhỏ, xinh xắn. Thông qua việc cho ra đời dự án Xe Gia Đình của Công ty Thành Hưng, nhà máy ôtô GM-DAEWOO đã bán được rất nhiều xe, loại xe MATIZ cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình Xe Gia Đình của Công ty Thành Hưng như hãng Mai Linh, Thanh Nga, Thế Kỷ Mới… Trong quá trình hoạt động, Công ty Thành Hưng luôn tâm niệm và đề cao chữ Tín. Sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty Thành Hưng trong hơn mười năm qua là nhờ luôn nâng cao chất lượng phục vụ, giữ gìn uy tín với khách hàng. Một khẩu hiệu hành động đã trở thành tư tưởng kinh doanh của hàng ngàn cán bộ công nhân viên Thành Hưng là: Người Thành Hưng luôn nói: Dạ. Vâng. Cảm ơn. Xin lỗi. Và Nhận Thấy: Khách Hàng Luôn Đúng Trong Mọi Trường Hợp. Công ty Thành Hưng đang áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do Tổ chức UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE (UKAS) Anh quốc công nhận. Với mục đích được trở thành Người Phục Vụ tận tình của khách hàng mà Thành Hưng đã tồn tại và phát triển. Cũng với tinh thần đó, Công ty Thành Hưng mong muốn được mở rộng vòng tay bè bạn để liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. 2.6.2 Tri ân đến khách hàng tiêu biểu của công ty: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY: - Ban Đối ngoại Trung Ương - Đảng uỷ khối cơ quan - Đảng uỷ khối doanh nghiệp - Cục E13 - Tổng cục 6 - Bộ Công an - Cục E15 - Tổng cục 6 - Bộ Công an - Cục Xuất bản - Nhà Xuất bản Giáo dục - Nhà xuất bản tư pháp - Viện khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PT Nông Thôn - Văn phòng Bộ Công thương - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Văn phòng Bộ Công an - Tổng công ty lương thực Miền Bắc - Ngân hàng Nhà nước - CN TP.Hà Nội - Đại sứ quán Pháp - Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì - Trung tâm Thông tin Khu vực 1 2.7 Vị trí hiện taiju của doanh nghiệp trong cạnh tranh: Công ty Thành Hưng là doanh nghiệp kinh doanh vận tải chuyên nghiệp từ năm 1996. Là Hãng khai sinh mô hình Taxi Tải đầu tiên trong cả nước. Từ 40 xe đầu tiên ngày khai trương, đến nay đã